Villkor och Bestämmelser

Villkor och Bestämmelser

1. Information om oss

Välkommen till webbplatsen Bookatable.se (‘Webbplatsen’). Webbplatsen tillhandahålls av Bookatable AB, ett helägt dotterbolag till Livebookings Holdings Ltd, (tillsammans med våra Koncernbolag (enligt nedanstående), här sammantaget benämnda som "Bookatable" eller "oss", "vi" eller "vår" som förkortning). Med "du” och "din" menas du som användare av vår Webbplats. Bookatable AB är registrerat i Sverige under organisationsnummer 556514-9993 och vår registrerade adress är Holländargatan 22, 3 tr, 113 59, Stockholm, Sverige. Vårt momsregistreringsnummer är SE 5565149993.

Bookatable Koncernbolag

Bookatable Limited

Bookatable AB and 2 Book AB

Bookatable AB, Suomen sivuliike

Bookatable ApS

Bookatable Norway NUF

Bookatable GmbH & Co. KG

Livebookings SL

Bookatable Inc

2. Kontakta oss

Kontakta oss gärna om eventuella frågor relaterade till dessa villkor och bestämmelser på legal@bookatable.com.

Eller genom att skriva till oss på adressen:

Holländargatan 22,
3 tr,
113 59,
Stockholm,
Sverige

Har du frågor om innehållet i en eller flera recensioner på denna webbplats, vänligen maila hello@bookatable.com.

Har du frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på privacy@bookatable.com.

För att sluta ta emot marknadsföringsinformation via e-post vänligen maila oss på hello@bookatable.com och ange "AVREGISTRERA" i ämnesfältet.

Tack för att du använder vår Tjänst.

3. Användningsvillkor

3.1 Om dessa användningsvillkor

I dessa “Användningsvillkor” anges villkoren för hur du kan använda vår Webbplats och de tjänster vi tillhandahåller, vare sig som gäst eller registrerad användare. Användning av vår sajt innefattar tillgång till, surf, eller registrering för användning av vår sajt. Därutöver är vissa funktioner på Webbplatsen reglerade av separata, särskilda villkor och bestämmelser, enligt följande:

Om du väljer att lämna en restaurangrecension med hjälp av recensionsfunktionen på Webbplatsen kan den personliga information (såsom ditt namn eller dina kontaktuppgifter) du anger i samband med recensionen omfattas av företagets integritetspolicy samt policy för godtagbar användning. Vänligen säkerställ att du läst och förstått dessa innan du använder den beskrivna funktionen.

Om du gör en restaurangbokning genom Webbplatsen gäller våra Bokningsvillkor. I dessa Bokningsvillkor anges viktig information om dina rättigheter och skyldigheter vad gäller restaurangbokningar som görs med hjälp av hemsidan. Villkoren bildar ett bindande juridiskt avtal mellan oss.

Om du är en restaurangägare som önskar att lista din restaurang på Webbplatsen, kommer vår relation till dig att vara föremål för Bookatables Restaurangavtal (som görs tillgängligt för dig separat) utöver dessa Användningsvillkor.

Kampanjer eller give-aways på Webbplatsen kan emellanåt vara föremål för specifika villkor. Vänligen håll utkik efter information om dessa villkor när du deltar i sådana kampanjer.

Därutöver är personlig information du lämnar i samband med användning av Webbplatsen (t.ex. namn, e-postadress, adress och andra kontaktuppgifter) reglerad av vår integritetspolicy, som i detalj beskriver hur din personliga information behandlas.

Vår webbplats använder så kallade cookies. I vår Policy för cookies anges information om cookies på vår sajt.

3.2 Godkännande av avtal

Genom att använda Webbplatsen godkänner du dessa Användningsvillkor. Använder du Webbplatsen genom att logga in via en tredje parts sajt (såsom Facebook eller Twitter) så skall dessa Användningsvillkor gälla för din användning av denna Webbplats, med undantag av användningsvillkoren som reglerar den tredje partens webbplatser. Vänligen observera att villkoren för en tredje parts webbplats dock kan fortsätta att gälla för din fortsatta användning av webbplatsen när du använder vår Webbplats (t.ex. om funktionaliteten i denna Webbplats visas inom eller ramas in av en tredje parts sajt).

Godkänner du icke dessa Användningsvillkor ska du ej använda Webbplatsen. Du bör läsa igenom alla Användningsvillkor innan Webbplatsen används. Vid behov får du gärna spara och/eller skriva ut en kopia av dessa Användarvillkor för framtida referens.

Dessa Användningsvillkor, tillsammans med vår Policy för godtagbar användning, vår Integritetspolicy samt vår Policy för cookies benämns kollektivt som ‘Avtalet’. Avtalet, tillsammans med Villkor för Restaurangbokning (i förekommande fall) utgör hela avtalet mellan dig och oss. Om du är osäker på något av dess villkor, mejla eller skriv till oss på den adress som anges i slutet av dessa Användningsvillkor så svarar vi på din fråga så snart som möjligt.

3.3 Ändringar i detta avtal

Då och då gör vi ändringar i villkoren till detta Avtal. Varje gång någonting ändras kommer vi att uppdatera datumet för dessa Användningsvillkor så att du kan se när ändringar har gjorts. Alla väsentliga förändringar kommer att publiceras på vår Webbplats och meddelas dig med hjälp av ett varsel samt länkar till de reviderade villkoren i Avtalet på vår hemsida. Vänligen läs dessa Användningsvillkor regelbundet för att säkerställa att du känner till eventuella ändringar vi gjort. Använder du Webbplatsen efter ändringar har meddelats dig på detta sätt, samtycker du till sådana ändringar. Om du inte accepterar sådana ändringar, ska du inte använda denna Webbplats.

3.4 Tillgång till webbplatsen

Tillgång till vår Webbplats är tillåten på temporär basis och vi förbehåller oss rätten att återkalla eller ändra delar av eller hela Webbplatsen utan föregående varsel. Vi kan stänga av tillgång till Webbplatsen med jämna mellanrum för att utföra akut eller planerat underhåll, eller av andra anledningar, när som helst. Tillgång till vår Webbplats är beroende av tillgång till webben och vi tar inget ansvar om du eller allmänheten generellt inte har kunnat åtkomma Webbplatsen på grund av omständigheter utom vår kontroll.

Vi har rätten att inaktivera din tillgång till vår Webbplats närsomhelst om du, enligt vår uppfattning, har brutit mot någon av bestämmelserna i detta Avtal, eller mot villkoren i andra användningsvillkor eller policies som gäller för tjänster eller funktioner som erbjuds via Webbplatsen.

4. Godtagbar användning

När du använder Webbplatsen (inklusive om du lägger till innehåll i förhållande till notering eller recension av en restaurang), samtycker du till dessa Användningsvillkor och all gällande lagstiftning. I synnerhet, och utan uttryckligt tillstånd av oss skriftligen, får du inte:

 • använda vår Webbplats på ett olagligt eller bedrägligt sätt eller för sådana ändamål, för att hämta personlig information, eller för att uppträda som andra användare;
 • modifiera vår upphovsrätt / vårt varumärke eller annan äganderätt, eller störa säkerhetsrelaterade funktioner på vår Webbplats;
 • på något sätt använda vår Webbplats för att manipulera eller förvränga, eller undergräva integriteten och noggrannheten på recensioner, beskrivningar, betyg eller innehåll eller vidta någon åtgärd för att hindra, skada, eller störa någon del av vår Webbplats eller de funktioner eller tjänster som erbjuds på den;
 • använda vår Webbplats för att skicka, medvetet mottaga, ladda upp / publicera eller ladda ner material som ej är förenligt med vår innehållsstandard;
 • använda vår Webbplats för att överföra eller främja överföringen av icke begärd eller obehörig reklam, eller marknadsföringsmaterial;
 • använda vår webbplats för att överföra data, eller ladda upp data till vår Webbplats, som innehåller virus, Trojanska hästar, Internetmaskar, time-bombs, keyloggers, spionprogram, annonsprogram eller andra skadliga program eller liknande programkod som är avsedd att påverka driften av någon programvara eller hårdvara;
 • dekompilera, dekonstruera eller demontera någon del av vår Webbplats;
 • använda någon robot, spindel eller annan automatisk enhet eller manuell process för att övervaka eller kopiera våra webbsidor eller innehåll på vår Webbplats, eller använda programvara för nätverksövervakning för att fastställa Webbplatsens arkitektur eller extrahera användardata från Webbplatsen; eller
 • utöva någon handling som begränsar eller förhindrar andra användare från att använda eller dra nytta av vår Webbplats.

Du samtycker till att samarbeta med oss till fullo för att undersöka misstänkt eller faktisk aktivitet som bryter mot dessa Användningsvillkor.

Vi kan nu eller i framtiden tillåta dig att publicera, ladda upp, överföra eller på annat sätt lämna (kollektivt, ‘lämna') meddelanden, text, illustrationer, filer, bilder, grafik, fotografier, kommentarer, ljud, musik, video, information (t.ex. ditt namn, e-postadress, etc.) och annat innehåll (kollektivt ‘Användarinnehåll’) på / via vår Webbplats. Exempelvis är kommentarer, betyg eller recensioner av en produkt eller en handlare, eller (om du är restaurangägare) detaljer eller beskrivningar som ska användas i Webbplatsens notering av din restaurang, som du publicerar via vår Webbplats, ditt Användarinnehåll.

Du samtycker till att inte lämna Användarinnehåll som skyddas av upphovsrätt, varumärket, patent, företagshemligheter, moralisk rätt, eller annan immateriell egendom eller äganderätt utan uttryckligt tillstånd från ägaren av den respektive rätt.

Du samtycker till att ditt Användarinnehåll:

 • kommer att vara korrekt (där fakta anges), speglar dina faktiska åsikter, och följer all gällande lagstiftning;
 • kommer att vara sanningsenligt, icke-vilseledande och icke-missvisande;
 • inte kommer att innehålla något material som är skadegörande (t.ex. material som förtalar eller gör intrång i någon persons privatliv, etc.), obscent, stötande, hatiskt eller provocerande;
 • inte kommer att främja sexuellt material eller våld, eller främja diskriminering på bakgrund av etnisitet, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder;
 • inte bryter mot någon rättslig plikt du är skyldig en tredje part, till exempel igenom en avtalsförpliktelse eller att du är bunden av trohetslöfte;
 • inte kommer att hota, missbruka eller göra intrång i någon annans privatliv, eller med avsikt att trakassera, uppröra eller genera någon annan person;
 • inte kommer att vara avsedd med någon avsikt att utge dig för att vara någon annan, för att oriktigt framställa din identitet eller anknytning till någon person, eller att falskeligen ge intryck av att ditt Användarinnehåll kommer från någon annan;
 • inte kommer att förespråka, främja eller biträda någon olaglig handling (t.ex. brott, brott mot upphovsrätten, datormissbruk, etc.); och
 • kommer att följa andra gällande regler eller villkor.

Vi kan övervaka, redigera eller ta bort Användarinnehåll för överträdelse av dessa skrivna villkor eller dess anda, eller på grund av vilken som helst annan laglig orsak. Vi har dock ingen skyldighet att leta efter, redigera eller ta bort Användarinnehåll av någon anledning, inklusive, utan begränsning, överträdelse av dessa villkor.

4.1 Licens för Användarinnehåll

 1. Vi hävdar inte äganderätt till ditt Användarinnehåll. Dock beviljar du eller ägaren oss, genom att lämna Användarinnehåll, en global, royalty-fri, oupphörlig, oåterkallelig, icke-exklusiv, fullt vidarelicensierbar och överlåtbar rätt och licens att använda, reproducera, distribuera, skapa härledda verk utav (t.ex. översättningar, etc.), offentligt visa/framföra, överföra samt publicera Användarinnehållet (helt eller delvis) som vi, efter eget gottfinnande, anser lämpligt i samband med vår verksamhet och aktivitet. Oaktat ovanstående avstår du från alla anspråk du nu eller senare har i någon jurisdiktion till såkallade moraliska rättigheter eller ‘droit moral’-rättigheter i förhållande till Användarinnehållet.
 2. Genom att lämna en recension godkänner du att innehållet kommer att visas offentligt på tredje parts restaurangbokningshemsida, Bookatable.se, och kommer att göras tillgängligt för restaurangen att se. Vi förbehåller oss rätten att redigera eller avvisa recensioner som innehåller olämpligt innehåll, svordomar, hälsa och säkerhetsfrågor, eller personlig information. Det kan ta upp till 7 dagar innan godkända recensioner visas på sajten.

4.2 Tillförlitlighet till publicerad information

Kommentarer, restaurangbeskrivningar, recensioner och annat material som publiceras på vår Webbplats är inte avsedda som rådgivning och bör inte ges full tillförlitlighet. Recensioner av restauranger som visas på denna Webbplats publiceras av andra användare av Webbplatsen, och medan vi anstränger oss för att övervaka innehållet i dessa recensioner, kan vi inte garantera att de kommer att vara korrekta eller på annat sätt följa dessa Användningsvillkor. Recensioner är endast ett yttrande från den relevanta, individuella granskaren endast och inte av Bookatable eller något av våra dotterbolag, affärspartners, styrelseledamöter eller anställda, och således tar vi inget ansvar för riktigheten, objektiviteten eller innehållet i sådana recensioner.

Om du har några frågor angående innehållet i en eller flera recensioner på denna Webbplats, vänligen Kontakta Oss på de adresser som anges i slutet av dessa Användningsvillkor.

I den utsträckning lagstiftning tillåter skall vi vara undantagna allt ansvar som härrör av att någon förlitar sig på sådan information, och alla villkor, utfästelser, förhållanden eller garantier som annars skulle kunna vara underförstådda i detta Avtal skall härmed vara ogiltiga.

Vårt material

I enlighet med villkoren i detta Avtal ger vi dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig, begränsad rätt att få tillgång till, se och skriva ut en (1) kopia av vilken som helst sida på Webbplatsen och sådan data, information, programvarugrafik, bilder, text, publiceringar och annat innehåll som visas på Webbplatsen, (‘Material’) på en enda enhet helt i enlighet med detta Avtal.

Du kan bara visa, skriva ut och använda Materialet för eget, personligt, icke-kommersiellt bruk. Vi förbehåller oss uttryckligen alla immateriella rättigheter i och till hemsidan, och Materialet och din användning av Webbplatsen och Materialet är föremål för följande restriktioner. Du får ej:

 • ta bort någon upphovsrätt eller andra äganderättsmeddelanden som finns i Materialet;
 • modifiera Materialet på något sätt, eller reproducera eller offentligt visa, framföra eller distribuera eller på annat sätt använda det i något offentligt eller kommersiellt syfte;
 • överföra Materialet till någon annan person;
 • använda något Material från Webbplatsen på något sätt som kan göra intrång i vår eller tredje parts upphovsrätt, immateriella rättigheter, äganderätt eller egendomsrätt; eller
 • reproducera, modifiera, visa, framföra, publicera, distribuera, sprida, sända, rama in, kommunicera till allmänheten eller översända till någon tredje part eller utnyttja denna Webbplats och/eller Materialet på något sätt; utan vårt föregående skriftliga medgivande.

4.4 Varumärken

Vi förbehåller oss uttryckligen alla rättigheter i och till Bookatable Groups Domännamn, varumärket ‘BOOKATABLE’, dess logotyp och alla andra relaterade servicemärken, handelsnamn eller andra varumärken som rör våra produkter och tjänster. Andra varumärken, produkter och företagsnamn som nämns på Webbplatsen kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare eller licensinnehavare och rättigheter i sådana märken är uttryckligen reserverade för respektive ägare eller licenstagare.

Bookatable Groups Domännamn

bookatable.co.uk

bookatable.se

bookatable.fi

bookatable.dk

bookatable.no

bookatable.de

bookatable.com

4.5 Länkning till vår hemsida

Du får länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och som inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det. Du får inte länka till vår Webbplats på sätt som antyder någon form av associering, godkännande eller godkännande från vår sida där inget finns. Du får inte, genom inramning eller på annat sätt, ta bort eller skymma reklam, upphovsrätt eller annan information som publiceras på Webbplatsen. Vår Webbplats får inte inramas på någon annan sajt.

För att undvika alla tvivel får du inte länka till vår Webbplats från en länkningssajt som innehåller vuxet eller olagligt material eller material som är stötande, kränkande eller på annat sätt anstötligt.

Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning återkalla tillståndet att länka till Webbplatsen.

4.6 Tredje parts webbplatser och innehåll

Vår Webbplats och/eller Materialet kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Om du väljer att besöka en tredje parts webbplats, gör du det på egen risk. Vi är inte ansvariga för innehållet, riktigheten eller åsikter som uttrycks på sådana webbplatser. Länkar innebär således inte att vi eller denna Webbplats är anslutna eller associerade med sådana webbplatser. Tredje parts innehåll kan visas på Webbplatsen eller kan vara tillgängligt via länkar från Webbplatsen. Vi ansvarar inte och skall inte stå till svars för sådant innehåll.

4.7 Undantag och friskrivningar

I den utsträckning lagstiftning tillåter, utesluter vi och frånsäger vi oss alla garantier, villkor och utfästelser som annars skulle kunna vara underförstådda enligt lag i förhållande till denna Webbplats och dess Material.

Ingenting i detta Avtal skall utesluta vårt ansvar för:

 • dödsfall eller personskada till följd av försumlighet;
 • bedrägligt beteende; och / eller
 • annat som inte kan uteslutas eller begränsas av oss enligt gällande lag.

Vi skall inte enligt detta Avtal vara ansvariga för indirekta, särskilda, tillfälliga eller följdskador huruvida grundade på avtalsbrott, brott mot garanti, kränkning (inklusive försumlighet) eller på annat sätt, även om det informerats om möjligheten att sådana skador kan uppstå.

Materialet kan innehålla felaktigheter och tryckfel. Vi garanterar icke riktigheten eller fullständigheten i Materialet. All tillförlitlighet till sådant yttrande, rådgivning, uttalande, eller annan information skall vara på egen risk. Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att korrigera eventuella fel eller brister i vilken som helst del av Webbplatsen, samt göra ändringar i funktioner, funktionalitet eller innehåll på Webbplatsen när som helst. Vi förbehåller oss rätten efter eget gottfinnande att redigera eller ta bort dokument, information eller annat innehåll på Webbplatsen.

Vi varken utfäster eller garanterar att Webbplatsen kommer att vara felfri, fri från virus eller andra skadliga komponenter, eller att fel kommer att korrigeras.

4.8 Regelefterlevnad och gällande lagstiftning

Du skall följa all gällande lagstiftning och alla bestämmelser i samband med din användning av Webbplatsen och Material som visas på den.

Om du är konsument, observera att Avtalet, dess innehåll och dess bildande, regleras av Engelsk lag. Du och vi samtycker till att domstolarna i England och Wales kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion. Är du bosatt i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) utanför England eller Wales, kan du vidta rättsliga åtgärder i den jurisdiktion där du är bosatt.

Om du är ett företag är Avtalet, dess innehåll och dess bildande (inklusive eventuella utomobligatoriska tvister eller fordringar) reglerade av Engelsk lag. Vi samtycker båda till den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i England och Wales.

5. Integritetspolicy

Bookatable strävar efter att skydda användarnas integritet på vår Webbplats och i våra tjänster.

Vår integritetspolicy (‘Integritetspolicyn’) är avsedd att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut när du använder vår Webbplats och våra tjänster. Vänligen ta en minut för att läsa och förstå denna policy i sin helhet.

Observera i synnerhet att all information du ger i samband med lämning av recensioner på Webbplatsen kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

Integritetspolicyn förklarar vår policy gällande all information du lämnar till oss (eller som vi inhämtar från dig) när du besöker Webbplatsen eller använder vissa tjänster som erbjuds via Webbplatsen. Sådan information får endast användas i enlighet med de tillstånd du beviljat och i enlighet med Data Protection Act 1998 (‘Lagen’). Vi är den registeransvarige för Lagens syften.

5.1 Ändringar i vår policy

Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare integritetspolicies publicerade på Webbplatsen och är korrekta per maj 2015. Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy för att spegla förändringar i vår affärspraxis och/eller gällande lagar och regler. Vänligen kontrollera denna sida regelbundet för uppdateringar.

5.2 Ditt samtycke

Genom att använda vår Webbplats samtycker du till vår inhämtning och användning av dina Uppgifter, så som dessa beskrivs i denna Integritetspolicy. Om vi ändrar vår Integritetspolicy och våra rutiner kommer vi att publicera en uppdaterad version av denna Policy på vår Webbplats för att hålla dig medveten om vilka uppgifter vi inhämtar, hur vi använder den och under vilka omständigheter uppgifterna kan lämnas ut.

5.3 Vilka uppgifter inhämtar vi om dig?

Vi inhämtar två typer uppgifter om dig (‘dina uppgifter’):

 • personuppgifter såsom ditt namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, ålder och e-postadress samt annan information som du ger oss när du registrerar dig hos oss, gör en reservation, ger feedback eller när du skickar ett mail till oss ; och
 • uppgifter som inte identifierar dig personligen, men som rör din användning av Webbplatsen, såsom de sidor som besökts på vår Webbplats samt datum och tider dessa besökts. Vi använder ‘cookies’ (för mer information om cookies, se vår Policy för Cookies) och webbserverloggar för att inhämta information om hur du använder vår Webbplats. Uppgifter som inhämtas via cookies och webbserverloggar kan inkludera datum och tider besöken gjorts, vilka sidor som visades, hur lång tid som tillbringas på vår Webbplats, och besökta webbplatser strax före och strax efter vår Webbplats. Vår Webbplats använder även datorns IP-adress för att identifiera ditt geografiska läge, så att vi kan erbjuda lokalt innehåll och på ditt lokala språk.

5.4 Hur skyddar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter sparas på säkra servrar i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (‘EES’). Om den platsen ändras kommer vi att uppdatera denna Integritetspolicy följaktligen. Vi kan dela dina uppgifter med tredje part, vilket kan resultera i en överföring av dina uppgifter till områden utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Det är möjligt att dessa länder inte tillhandahåller samma nivå av uppgiftsskydd som EES. Om vi gör en sådan överföring kommer vi att anbringa lämpliga kontroller för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade.

5.5 Hur använder vi den information du ger oss?

Vi använder din Information i följande syften:

 • vi gör Webbplatsen tillgänglig för dig genom att känna igen IP-adressen för datorn och de inställningar du eventuellt har angett vid tidigare besök;
 • vi underlättar restaurangbokningar du önskar att göra med hjälp av Webbplatserna, genom att översända dina personuppgifter till relevanta restauranger med syfte att erbjuda tjänster till dig;
 • vi genomför kampanjer eller utlottningar som du deltar i genom Webbplatsen;
 • vi övervakar besökstrafik på vår Webbplats och utför analyser av dess utveckling så att vi kan förbättra användarupplevelsen;
 • vi kontaktar dig (inklusive per telefon, sms eller andra elektroniska meddelanden eller per e-post) med information om våra tjänster samt tjänster från andra företag som vi tror kan vara av intresse för dig, och delar dina uppgifter med utvalda affärspartners så att de kan kontakta dig angående sina egna tjänster. Vänligen observera att detta endast kommer att ske om du har valt att ta emot epostkommunikation när du registrerat dig eller när du gör en bokning. Du kan meddela oss när som helst om du inte vill ta emot dessa erbjudanden genom att klicka på länken med ‘AVREGISTRERA’ i dessa e-postmeddelanden, eller genom att kontakta oss på den adress som anges i avsnittet ‘Kontakta Oss’ i slutet av dessa Användningsvillkor. Observera att det kan ta upp till 72 timmar för våra system för att uppdatera din förändring i prenumerationsstatus.

Du ansvarar själv för att se till att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade. Din lösenordsinformation ska behandlas konfidentiellt och du får inte lämna ut den till någon annan person.

5.6 Utlämnande av dina uppgifter

Vi lämnar endast ut dina uppgifter till tredje part utanför Bookatable där vi har ditt uttryckliga samtycke, eller så som annars beskrivs i denna Integritetspolicy, eller om vi är skyldiga eller har tillåtelse att göra det enligt lag. Genom att använda Webbplatsen godkänner du att vi delar dina uppgifter med efterträdare till vår verksamhet, med andra företag som utför tjänster för oss och med andra affärspartners i enlighet med denna Integritetspolicy.

När vi överför personuppgifter till länder utanför EES säkerställer vi att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

5.7 Andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra sajter som befinner sig utanför vår kontroll och som inte omfattas av denna policy. Dessa sajters driftansvariga kan inhämta information från dig som kan komma att användas av dem i enlighet med deras policy, som kan skilja sig från vår.

5.8 Tillgång till dina uppgifter

För att erhålla en kopia av den information vi har om dig, skriv till: Uppgiftsskyddsombudet, Bookatable AB, Holländargatan 22, 3 tr, 113 59, Stockholm, Sverige, med en check på 100 SEK som betalas till ‘Bookatable AB’. Inkludera dina uppgifter för att hjälpa oss att identifiera och hitta din information. Om några uppgifter skulle vara felaktiga, meddela oss så ändrar vi dem.

6. Policy för cookies

6.1 Vad är Cookies?

Cookies är textfiler som innehåller små mängder information som laddas ner till din dator, mobil eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till den ursprungliga webbplatsen vid varje efterföljande besök, eller till en annan webbplats som känner igen den cookien. Cookies är användbara eftersom de tillåter en webbplats att känna igen en användares enhet.

Beständiga cookies ligger kvar på en användarens enhet under den tid som anges i cookien. De aktiveras varje gång användaren besöker webbplatsen som skapade just den cookien.

Så kallade ‘session cookies’ låter de driftansvariga för webbsidan länka de handlingar en användare företar under en webbläsarsession. En webbläsarsession inleds när en användare öppnar webbläsarfönstret och avslutas när de stänger webbläsarfönstret. Session cookies skapas tillfälligt. När du stänger webbläsaren raderas alla session cookies.

Cookies utför olika jobb, som att låta dig navigera effektivt mellan sidorna, komma ihåg dina inställningar, och generellt förbättra användarupplevelsen. De kan också bidra till att de annonser du ser på nätet är mer relevanta för dig och dina intressen.

Du kan stänga av cookies genom att anpassa inställningarna i din webbläsare, men detta kan innebära att du inte kommer åt alla tjänster på vår Webbplats. Du hittar mer information om cookies på www.allaboutcookies.org och www.youronlinechoices.eu.

Vi använder ett system för att klassificera de olika typer av cookies som vi använder på Webbplatsen, eller som kan släppas av tredje part genom våra webbplatser. Klassificeringen har utvecklats av International Chamber of Commerce UK och förklarar mer om vilka cookies vi använder, varför vi använder dem, och de funktioner förlorar om du bestämmer dig för att du inte vill ha dem på din enhet.

6.2 Cookies som används på Webbplatsen

En lista över alla kategorier av cookies som används på Webbplatsen anges nedan.

Cookies av typen ‘absolut nödvändiga’ - dessa möjliggör tjänster som du uttryckligen begärt. För de typer av cookies som är absolut nödvändiga krävs inget samtycke. Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna navigera på Webbplatsen och använda dess funktioner, såsom åtkomst till säkra områden på Webbplatsen. Utan dessa cookies kan tjänster du har begärt, så som restaurangbokning, inte utföras.

Cookies av typen ‘prestanda’ - dessa cookies inhämtar anonym information om sidor som besökts. Genom att använda Webbplatsen godkänner du att vi kan placera dessa typer av cookies på din enhet. Dessa cookies inhämtar information om hur besökare använder Webbplatsen, till exempel vilka sidor besökarna oftast söker sig till, och om de får felmeddelanden från webbsidor. Dessa cookies samlar inte in information som identifierar besökare. All information dessa cookies inhämtar är aggregerad och därmed anonym. Den används endast för att förbättra Webbplatsens funktionalitet.

Cookies av typen ‘funktionalitet’ - dessa minns val du gör för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda Webbplatsen godkänner du att vi kan placera dessa typer av cookies på din enhet. Dessa cookies tillåter Webbplatsen att komma ihåg val du gör (t.ex. ditt användarnamn, språk eller den region du befinner dig i) och ger förbättrade, mer personliga funktioner. Dessa cookies kan också användas för att minnas ändringar du har gjort i textstorlek, typsnitt och andra justerbara delar av webbsidor. De kan också användas för att utföra tjänster du har begärt, som att titta på en video eller kommentera på en blogg. Informationen dessa cookies inhämtar kan anonymiseras, och de kan inte spåra din aktivitet på andra webbplatser.

Cookies av typen ‘reklam’ - dessa inhämtar information om dina surfvanor för att skapa reklam som vi tror är relevant för dig och dina intressen. Dessa cookies används för att leverera annonser som är mer relevanta för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt för att mäta effektiviteten i reklamkampanj. De är oftast placerade av annonsnätverk med vårt tillstånd. De kommer ihåg att du har besökt en webbplats, och denna information delas med andra organisationer såsom annonsörer. Ofta kopplas cookies av typen inriktning eller reklam till funktionaliteten på den sajt som tillhandahålls av den andra organisationen.

Genom att använda vår tjänst samtycker du till att vi (i) tillåter vissa tredjeparter att placera en cookie i din webbläsare samt att vi (ii) överlåter en krypterad, icke-läsbar version av din e-postadress till sådana tredjeparter, avsedda att matchas med andra uppgifter om dig för att förbättra relevansen av annonser och personanpassat innehåll på nätet. Klicka här för mer information eller för att välja bort.

Beteendebaserad reklam och integritet online - En guide till beteendebaserad reklam och integritet online har tagits fram av reklambranschen på nätet som kan hittas på www.youronlinechoices.eu. Guiden innehåller en förklaring av IABs självreglerande system för att ge dig större kontroll över den reklam du ser.

Att använda webbläsarinställningar för att hantera cookies - Hjälp-menyn i menyraden i de flesta webbläsare förklarar hur man förhindrar att webbläsaren accepterar nya cookies, hur man ställer in webbläsaren på att meddela när en ny cookie mottas och hur man stänger av cookies helt och hållet. Du kan också stänga av eller ta bort liknande data som används av ‘add ons’ i din webbläsare, såsom Flash cookies, genom att ändra inställningar för add ons eller besöka tillverkarens webbplats. Eftersom cookies låter dig dra nytta av några av Webbsidans grundläggande funktioner rekommenderar vi att du lämnar dem påslagna. Om du blockerar eller på annat sätt avvisar cookies kan du exempelvis inte göra någon restaurangreservation. Om du lämnar cookies påslagna, kom ihåg att rensa dina cookies om/när du har använt en delad dator.

7. Villkor & bestämmelser för din restaurangbokning

Bookatable tillhandahåller bokningstjänsten för restaurangbord (‘Tjänsten’) till dig på uppdrag av restaurangerna i Bookatables nätverk, antingen via en länk till webbplatsen för restaurangen där du bokar bord (en ‘Restaurang’) eller via webbplatsen för en av våra tredjeparters bokningspartners (en ’Bokningspartner').

Vänligen läs dessa användarvillkor noga innan du använder vår sajt eller Tjänsten, då dessa gäller för användning av Tjänsten. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

Genom att använda Tjänsten accepterar du dessa villkor och villkoren för användning (’Användarvillkoren’). Om du inte accepterar användarvillkoren ska du inte använda Tjänsten.

Vi kan när som helst, oavsett skäl och utan föregående varsel till dig, avsluta, begränsa, upphäva eller avbryta din tillgång till Tjänsten om vi efter eget gottfinnande anser att du missbrukar Tjänsten eller om du bryter mot någon av bestämmelserna i dessa Användarvillkor.

Vi kan ändra dessa Användarvillkor när som helst genom att ändra den här sidan. Vänligen kontrollera denna sida då och då för att ta notis om eventuella ändringar vi gjort, då de är bindande för dig. Din fortsatta användning av vår sajt eller Tjänsten efter en sådan ändring kommer att utgöra ditt godkännande av sådana ändringar.

De restaurangtjänster du bokar via Tjänsten tillhandahålls till dig av restaurangen direkt och inte genom Bookatable. Därför ingår du ett direkt avtal med restaurangen genom att använda Tjänsten för att boka ett bord. Bookatable är inte part i detta avtal och har inga skyldigheter gentemot dig under avtalet.

För att göra en bokning med hjälp av Tjänsten måste du ha rättskapacitet att göra det och du måste acceptera ekonomiskt ansvar för alla transaktioner som görs under ditt namn. Du måste säkerställa att all information som du lämnar till oss är sann och korrekt. Att boka ett bord på restaurangen innebär att du måste betala restaurangen efter att du har ätit, såvida det inte tydligt framgår innan du bokar att du måste betala i förväg.

När du använder Tjänsten för att göra en bokning vid Restaurangen erbjuder du Restaurangen din bokning. Din bokning är inte komplett och inte heller rättsligt bindande för Restaurangen tills du har fått ett bekräftande e-postmeddelande från Restaurangen att denna accepterat din bokning. Vänligen se till att du ankommer Restaurangen i god tid och tar med en kopia av din e-postbekräftelse. Om du har betalat i förväg, ta också med kredit / betalkortet som du använde för att göra bokningen.

Om du vill avboka ditt bord kan du använda hyperlänken i e-postbekräftelsen eller kontakta Restaurangen direkt. Kontaktuppgifter och gällande avbokningsregler för Restaurangen kan hittas i e-postbekräftelsen.

Vissa restauranger tar ut en "no-show" avgift om du inte befunnit dig vid Restaurangen vid den reserverade tiden. Om Restaurangen har en sådan policy kommer vi fråga dig om dina kreditkortsuppgifter när du bokar via Tjänsten. Vi sparar dessa uppgifter säkert och i enlighet med vår Integritetspolicy. Beslutet att debitera ditt kort med en avbokningsavgift eller "no-show" avgift är helt efter Restaurangens eget gottfinnande och vi kommer endast debitera avgiften om vi uppmanas att göra det av Restaurangen. Om du misstänker att en avgift har dragits felaktigt från ditt kreditkort bör du kontakta oss. Efter att ha mottagit alla relevanta uppgifter från dig kommer vi att ta upp frågan med Restaurangen och om Restaurangen, i vår mening, inte har följt sina fastställda villkor vid bokningstillfället kommer vi att utföra en återbetalning.

Vissa restauranger opererar med förhandsbetalning för vissa eller alla av de förväntade restaurangkostnaderna. Om Restaurangen har en sådan policy kommer vi fråga dig om dina kreditkortsuppgifter när du bokar via Tjänsten så att en förskottsbetalning kan utföras. Vi sparar dessa uppgifter säkert och i enlighet med vår Integritetspolicy. Om du misstänker att en förskottsbetalning har dragits felaktigt från ditt kreditkort bör du kontakta oss. Efter att ha mottagit alla relevanta uppgifter från dig kommer vi att ta upp frågan med Restaurangen och om Restaurangen, i vår mening, inte har följt sina fastställda villkor vid bokningstillfället kommer vi att utföra en återbetalning.

Vissa restauranger erbjuder/accepterar förhandsbetalda vouchers för vissa eller alla av de förväntade restaurangkostnaderna. Om du gör en bokning med en sådan förhandsbetald voucher kommer vi fråga dig om det unika identifieringsnumret på din voucher när du bokar via Tjänsten. När det unika identifieringsnumret skrivits in och validerats, och bokningen bekräftas av Restaurangen, är bokningen sedan föremål för Restaurangens avbokningsregler. Det är inte möjligt att ändra en bokning som gjorts med hjälp av en förhandsbetald voucher om inte restaurangen samtycker till ändringen. Om en bokning inte kan ändras av Restaurangen är det inte möjligt att utfärda en återbetalning för din voucher. Om Restaurangen mot förmodan måste avboka efter att du har bokat ett datum, kommer de att kontakta dig.

Vi förbehåller oss rätten att avboka en bokning, men detta är naturligtvis helt utan ansvar på din sida.

Eftersom du har ett direkt avtal med Restaurangen bör de frågor eller funderingar som du eventuellt har i samband med din bordsbokning ställas direkt till Restaurangen via de uppgifter som anges i e-postbekräftelsen.

7.1 Ytterligare villkor

Utöver dessa Användarvillkor kan din användning av restaurang- eller bokningspartners webbplats och andra tjänster och produkter som tillhandahålls av restaurang- och bokningspartners i Bookatables nätverk också bli föremål för villkor som tillämpas av dessa restaurang- och/eller bokningspartners. Sådana villkor gäller utöver, och inte som ersättning för, dessa Användarvillkor. Vänligen säkerställ att du läst dessa ytterligare villkor innan du använder webbplatserna och/eller köper tjänster och produkter som tillhandahålls av restaurang- och bokningspartners.

Vår Integritetspolicy fastställer de villkor enligt vilka vi behandlar alla personuppgifter som vi inhämtar från dig eller som du lämnar till oss. Genom att använda vår sajt och/eller Tjänsten, samtycker du till sådan behandling och garanterar att alla uppgifter du lämnar är korrekta.

7.2 Din Bokning

Vänligen observera att restaurangtjänster du bokar via din användning av Tjänsten tillhandahålls till dig av restaurangen direkt och inte genom Bookatable. Genom att använda Tjänsten för att boka bord på din valda restaurang ingår du därför ett direkt avtal med denna restaurang. Bookatable är inte part i detta avtal.

För att göra en bokning med hjälp av vår Tjänst måste du ha rättskapacitet att göra det och du måste acceptera ekonomiskt ansvar för alla transaktioner som görs under ditt namn. Du måste säkerställa att all information som du lämnar till oss är sann och korrekt. Att boka ett bord på restaurangen innebär att du måste betala restaurangen efter att du har ätit, såvida det inte tydligt framgår innan du bokar att du måste betala i förväg.

När du använder Tjänsten för att göra en bokning vid Restaurangen erbjuder du Restaurangen din bokning. Din bokning är inte komplett och inte heller rättsligt bindande för Restaurangen tills du har fått ett bekräftande e-postmeddelande från Restaurangen att denna accepterat din bokning.

Om du vill avboka ditt bord kan du använda hyperlänken i e-postbekräftelsen eller kontakta Restaurangen direkt. Kontaktuppgifter och gällande avbokningsregler för Restaurangen kan hittas i e-postbekräftelsen.

Vänligen se till att du ankommer Restaurangen i god tid och tar med en kopia av din e-postbekräftelse. Om du har betalat i förväg, ta också med kredit / betalkortet som du använde för att göra bokningen.

Vissa restauranger tar ut en "no-show" avgift om du inte befunnit dig vid Restaurangen vid den reserverade tiden. Om Restaurangen har en sådan policy kommer vi fråga dig om dina kreditkortsuppgifter när du bokar via Tjänsten. Vi sparar dessa uppgifter säkert och i enlighet med vår Integritetspolicy. Beslutet att debitera ditt kort med en avbokningsavgift eller "no-show" avgift är helt efter Restaurangens eget gottfinnande och vi kommer endast debitera avgiften om vi uppmanas att göra det av Restaurangen. Om du misstänker att en avgift har dragits felaktigt från ditt kreditkort bör du kontakta oss (se nedan). Efter att ha mottagit alla relevanta uppgifter från dig kommer vi att ta upp frågan med Restaurangen och om Restaurangen, i vår mening, inte har följt sina fastställda villkor vid bokningstillfället kommer vi att utföra en återbetalning.

Vissa restauranger opererar med förhandsbetalning för vissa eller alla av de förväntade restaurangkostnaderna. Om Restaurangen har en sådan policy kommer vi fråga dig om dina kreditkortsuppgifter när du bokar via Tjänsten så att en förskottsbetalning kan utföras. Vi sparar dessa uppgifter säkert och i enlighet med vår Integritetspolicy. Om du misstänker att en förskottsbetalning har dragits felaktigt från ditt kreditkort bör du kontakta oss (se nedan). Efter att ha mottagit alla relevanta uppgifter från dig kommer vi att ta upp frågan med Restaurangen och om Restaurangen, i vår mening, inte har följt sina fastställda villkor vid bokningstillfället kommer vi att utföra en återbetalning.

Vissa restauranger erbjuder / accepterar förhandsbetalda vouchers för vissa eller alla av de förväntade restaurangkostnaderna. Om du gör en bokning med en sådan förhandsbetald voucher kommer vi fråga dig om det unika identifieringsnumret på din voucher när du bokar via Tjänsten. När det unika identifieringsnumret skrivits in och validerats, och bokningen bekräftas av Restaurangen, är bokningen sedan föremål för Restaurangens avbokningsregler. Det är inte möjligt att ändra en bokning som gjorts med hjälp av en förhandsbetald voucher om inte restaurangen samtycker till ändringen. Om en bokning inte kan ändras av Restaurangen är det inte möjligt att utfärda en återbetalning för din voucher. Om Restaurangen mot förmodan måste avboka efter att du har bokat ett datum, kommer de att kontakta dig.

Vi förbehåller oss rätten att annullera en bokning, men detta görs naturligtvis utan åtagande från din sida. Vi har när som helst, oavsett skäl och utan föregående meddelande till dig, rätt att avsluta eller begränsa, upphäva eller avsluta din tillgång till delar eller hela Tjänsten om vi tror att du missbrukar tjänsten eller om du agerar i strid med dessa Användarvillkor.

Eftersom du har ett direkt avtal med Restaurangen bör de frågor eller funderingar som du eventuellt har i samband med din bordsbokning ställas direkt till Restaurangen via de uppgifter som anges i e-postbekräftelsen.

Vi förbehåller oss rätten att stänga av din tillgång till vår Service och, i förekommande fall, alla användar-ID och lösenord som utfärdats till dig när som helst om du, i vår mening, har brutit mot någon av bestämmelserna i detta Avtal.

7.3 Ytterligare villkor

Utöver dessa Användarvillkor kan din användning av restaurang- eller bokningspartners webbplats och andra tjänster och produkter som tillhandahålls av restaurang- och bokningspartners i Bookatables nätverk också bli föremål för villkor som tillämpas av dessa restaurang- och/eller bokningspartners. Sådana villkor gäller utöver, och inte som ersättning för, dessa Användarvillkor. Vänligen säkerställ att du läst dessa ytterligare villkor innan du använder webbplatserna och/eller köper tjänster och produkter som tillhandahålls av restaurang- och bokningspartners.

7.4 Personuppgifter

För att använda vår Tjänst måste du registrera vissa uppgifter (‘Information’), inklusive ditt namn, e-postadress och, i vissa fall, ett lösenord. All information du ger oss kommer att användas av oss i enlighet med vår Integritetspolicy och, i förekommande fall, i enlighet med villkoren för eventuella integritetspolicies som tillhandahålls av Restaurangen och/eller Bokningspartnern.

Du kommer att motta e-post- och/eller textmeddelanden, inklusive begäran om feedback, i samband med uppfyllandet av din bokning och din användning av Tjänsten, och vi kan använda Informationen för detta ändamål. Vi kommer inte att ta betalt för dessa e-post- eller textmeddelanden. Vi är inte ansvariga för eventuella avgifter som eventuellt åläggs dig av din mobiloperatör. Dessutom (och i enlighet med vår Integritetspolicy), kan du då och då få information och erbjudanden om framtida bokningar, produkter eller tjänster som tillhandahålls av Restaurangen och/eller den relevanta Bokningspartnern, och vi komma att ta din information i betraktning för att förbättra relevansen av dessa meddelanden.

7.5 Tjänstens tillgänglighet

Din tillgång till Tjänsten är tillåten på tillfällig basis och vi förbehåller oss rätten att återkalla eller ändra Tjänsten utan förvarning. Vi utesluter därför allt ansvar gentemot dig för eventuella avbrott eller bristande tillgänglighet av Tjänsten i den utsträckning som gällande lagstiftning tillåter. Du är själv ansvarig för att vidta de tekniska och andra åtgärder som är nödvändiga för att få tillgång till tjänsten. Du är också ansvarig för att säkerställa att alla personer som använder din internetuppkoppling och dina kontouppgifter för att nyttja Tjänsten är medvetna om dessa Användarvillkor och följer dem.

7.6 Restriktioner för användning

All upphovsrätt, databasrättigheter, varumärken, immateriella rättigheter och annan äganderätt som rör vår service, samt allt innehåll som görs tillgängligt för dig genom Tjänsten, skall förbli vår egendom eller egendom tillhörande våra licensgivare. Vi förbehåller oss uttryckligen alla sådana rättigheter.

Du samtycker till att inte använda vår Tjänst på ett sådant sätt att det orsakar att hela eller delar av våra Tjänster avbryts, skadas, blir mindre effektiva eller på annat sätt försämras på något sätt som strider mot gällande lagstiftning.

7.7 Säkerhet

Vi vidhåller högsta standard av säkerhet, men överföring av information via Internet är inte helt säker. Samtidigt som vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi således inte garantera säkerheten för dina data som överförs till vår Tjänst. All överföring sker på egen risk. När vi har mottagit dina personuppgifter använder vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst till dessa uppgifter.

Ingenting i dessa Användarvillkor skall utesluta vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av försumlighet eller bedrägeri.

Vi accepterar inte ansvar för eventuella förluster, skador eller kostnader som du ådragit dig som följd av att du eller din dator upptagit virus eller kontaminanter genom att använda vår Tjänst.

I den utsträckning gällande lagstiftning tillåter skall vi undantas allt ansvar som härrör från tillförlitlighet på det innehåll som är tillgängligt i Tjänsten. Du bär själv hela risken för fullständigheten, riktigheten eller användbarheten av det innehåll som finns i vår Tjänst.

I den utsträckning gällande lagstiftning tillåter skall vi undantas allt ansvar som härrör från din användning av:

 • Tjänsterna och produkterna som tillhandahålls av Restaurangen eller Bokningspartners; och
 • Restaurangens och/eller Bokningspartnerns underlåtenhet att tillhandahålla sådana tjänster eller produkter, vare sig helt eller delvis.

I den utsträckning gällande lagstiftning tillåter, frånsäger vi oss uttryckligen alla garantier och villkor, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier och villkor för tillfredsställande kvalitet och lämplighet för ett visst ändamål. Du kommer inte att hålla oss ansvariga för eventuella skador som uppstår från din tillgång till (inklusive all programvara eller eventuella system som du använder för att tillgång till) vår Tjänst, men inte begränsat till, skada på dator, mjukvara eller system eller bärbara enheter som du använder för att få tillgång till ovanstående.

Vi ska inte, under några omständigheter, vara ansvariga gentemot dig för eventuella följdskador, oförutsedda skador, särskilda skador eller förlust av företagsinkomst, avbrott i företagsverksamhet, förlust av affärsinformation, förlust av data eller förlust av någon förmån som härrör från din användning av, eller att du inte kan använda, våra Tjänster.