A. Rättsliga meddelanden

B. Användarvillkor

C. Personuppgiftspolicy

 

A. RÄTTSLIGA MEDDELANDEN

 

Webbplatsen www.thefork.se och TheFork-apparna för mobil och surfplatta publiceras av:


La Fourchette SAS

Ett förenklat aktiebolag med kapital på 74 731 355,00 euro 

Säte: 70, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, Frankrike 

HANDELS- OCH FÖRETAGSREGISTRET I PARIS, NR 494 447 949 

Europeiskt momsnr: FR71494447949

 

Publikationschef: Bertrand Jelensperger. 

Telefon: +33 01 83 77 77 00  

E-post:  contact@lafourchette.com

 

Värd för webbplatsen  http://www.thefork.se är: 

Oxalide 

25, boulevard de Strasbourg 

75010 Paris, Frankrike 

http://www.oxalide.com/

 

B. ANVÄNDARVILLKOR

Sista uppdateringen: 19 juni 2019

Dessa användarvillkor och Personuppgiftspolicyn utgör ditt avtal med La Fourchette SAS (om du är restaurangägare och godtar bokningar via webbplatsen TheFork gäller dessa bestämmelser parallellt med de allmänna försäljnings- och användarvillkoren och de särskilda villkoren vid den tidpunkt då du registrerade dig). Läs dem noggrant. Dessa bestämmelser blir bindande för dig genast när du använder webbplatsen TheFork.

Obs! Om du inte godkänner alla eller vissa av dessa användarvillkor ska du inte använda webbplatsen TheFork. 

 

DEL 1. ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

Definitioner

”La Fourchette" avser bolaget La Fourchette SAS. 

”Webbplatsen TheFork" hänvisar till alla webbplatser och mobilwebbplatser som är tillgängliga på ” www.thefork.se ” och TheFork-apparna för mobil och surfplatta.

”Användare” avser alla individer som har fyllt 18 år som har rättshandlingsförmåga och som besöker webbplatsen TheFork och/eller har ett konto på webbplatsen TheFork. Pluralformen är ”Användare”. 

”Användarvillkor” avser dessa allmänna användarvillkor och eventuella speciella användarvillkor. 

”Restaurangägarinnehåll" avser element på restaurangens webbplats som restaurangägaren tillhandahåller till La Fourchette eller som restaurangägaren har tillåtit att La Fourchette överför till webbplatsen TheFork, till exempel priser för mat och dryck, det genomsnittliga priset för en måltid, kockens namn, tillgängliga bord på restaurangen, menyn, en kalender, restaurangens teman och fotografier på restaurangen. 

”Användarinnehåll” hänvisar till alla element som användare tillhandahåller på webbplatsen TheFork, inklusive text, dokument, foton, betyg eller rätt till svar. 

 

Godtagande och ändring av användarvillkoren

La Fourchette tillhandahåller en restaurangsöknings- och bokningstjänst online till användaren, i utbyte mot ovillkorligt godtagande av dessa användarvillkor. 

Användarna förklarar och bekräftar att de har läst dessa användarvillkor i sin helhet. Dessutom godtar användarna ovillkorligen att de genom att använda de tjänster som erbjuds på webbplatsen TheFork har godtagit att vara bundna av dessa användarvillkor. 

La Fourchette förbehåller sig rätten att när som helst helt eller delvis ändra dessa användarvillkor. Därför åligger det användaren att regelbundet kontrollera den senaste versionen av användarvillkoren som publiceras på webbplatsen TheFork. Användarna anses ha accepterad denna senaste version varje gång då de på nytt använder webbplatsen TheFork. 

Genom att på något sätt få åtkomst till eller använda webbplatsen TheFork, samtycker användaren till att vara bunden av dessa användarvillkor. 

 

1. Beskrivning av webbplatsen TheFork

Användning av webbplatsen TheFork omfattas av ansvarsbegränsning för La Fourchette. Ytterligare information finns i artikel 8 ”Ansvarsbegränsning”.

1.1 Introduktionsplattform

Webbplatsen TheFork är en plattform som användaren kan använda bland annat för att få kontakt med de restauranger som finns listade på webbplatsen TheFork. Som sådan agerar La Fourchette exklusivt som mellanhand i samband med användarens bokning av nämnda restauranger.

1.2 Sökning och bokning av bord på en restaurang i realtid 

Med webbplatsen TheFork kan användaren söka och boka bord på en restaurang i realtid. 

Med webbplatsen TheFork kan användaren även avboka i händelse av oförutsedda omständigheter. 

1.3  Kampanjerbjudanden från restauranger som är listade på webbplatsen TheFork 

Förutsatt att bokningen har gjorts via webbplatsen TheFork tillåter webbplatsen TheFork användaren att utnyttja kampanjerbjudanden som tillhandahålls av restaurangerna på webbplatsen TheFork. Alla restauranger har inte kampanjerbjudanden. Giltighetsvillkoren för dylika kampanjerbjudanden anges på webbplatsen TheFork. Användarna åtar sig att kontrollera giltighetsvillkoren för ett kampanjerbjudande innan de bokar på webbplatsen TheFork och får aldrig begära att få utnyttja en restaurangs kampanjerbjudande utanför giltighetsvillkoren så som dessa anges på webbplatsen TheFork och/eller utanför den bokningsprocedur där kampanjerbjudandet ingår. 

Ett giltighetsvillkor är att användaren och hela användarens sällskap måste anlända till den restaurang de har bokat på bokad tid. Om en användare och alla användarens gäster inte anländer till restaurangen inom 15 minuter från bokad tid får restaurangen välja att inte tillämpa kampanjerbjudandet som är kopplat till bokningen för användaren och användarens sällskap. För tydlighetens skull betyder detta att om användaren eller någon av användarens gäster är försenad med över 15 minuter, förlorar användaren och hela sällskapet den automatiska fördelen med kampanjerbjudandet och restaurangen kan välja om den vill tillämpa kampanjerbjudandet för alla eller vissa av gästerna. 

 

2. Gratis användning av webbplatsen TheFork

I allmänhet är de tjänster som erbjuds på webbplatsen TheFork gratis. 

Avgifter kan vara tillämpliga, särskilt beroende på ändringar som rör de tjänster som erbjuds, nätverkets utveckling samt tekniska och/eller juridiska begränsningar. Användarna informeras vederbörligen om detta genom ändring av dessa användarvillkor och/eller genom infogande av speciella villkor som rör kostnadsbelagda tjänster på webbplatsen TheFork. 

 

3. Tredje parts webbplatser och tjänster

3.1 Tjänster som tredje part erbjuder

Användaren bekräftar att webbplatsen TheFork hänvisar till kostnadsbelagda tjänster. I synnerhet hänvisar bokningar som görs på webbplatsen TheFork till en restaurangtjänst som utförs av en utomstående restaurangägare och betalning krävs för denna. 

Pris eller prisintervall som rör en utomstående leverantör och som visas på webbplatsen TheFork, tillhandahålls enbart i informationssyfte och för bekvämlighets skull. La Fourchette ska under inga som helst omständigheter garantera att dylik information är korrekt. 

3.2 Länkar till tredje parters webbplatser

Webbplatsen TheFork kan innehålla länkar till webbplatser som hanteras av tredje parter. Dessa länkar är enbart avsedda som information. La Fourchette kontrollerar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för deras innehåll eller för dessa webbplatsers Personuppgiftspolicy eller andra metoder. Att länkarna till dylika webbplatser visas utgör inte ett godkännande av elementen på dessa webbplatser och inte heller någon förbindelse med utgivarna för dessa webbplatser. Användaren ansvarar för att genomföra eventuella kontroller som anses vara nödvändiga eller lämpliga innan användaren använder dessa webbplatser eller inleder en transaktion med någon av dem. 

 

4. Åtkomst till och användning av webbplatsen TheFork

4.1 Berättigandevillkor

Användning av webbplatsen TheFork omfattas av följande kumulativa berättigandekrav: i din egenskap av användare (i) är du minst 18 år gammal, (ii) har du rättshandlingsförmåga och kan underkasta dig att vara bunden av rättsliga skyldigheter (iii) och de bokningar du gör på webbplatsen TheFork för dig själv eller för någon annan person som du juridiskt sett har rätt att handla för, kommer att vara legitima. 

4.2 Åtkomst till webbplatsen TheFork

La Fourchette förbehåller sig rätten att utan varsel tillfälligt avbryta, ta bort eller ändra hela eller en del av webbplatsen TheFork eller de tjänster som erbjuds på webbplatsen TheFork. La Fourchette förbehåller sig även rätten att när som helst tillfälligt avbryta åtkomst till webbplatsen TheFork på grund av underhåll, i nödfall (cyberattack osv.) eller av något annat rimligt skäl.

4.3 Villkor för öppnande av ett konto

Genom att öppna ett konto godtar användaren uttryckligen och förbehållslöst dessa användarvillkor. 

Användarna åtar sig att tillhandahålla korrekt, uppdaterad och sanningsenlig information, särskilt vad beträffar deras titel, efternamn, förnamn, e-postadress och telefonnummer, som är nödvändiga för korrekt identifiering av användarna i samband med öppnande och underhåll av deras konto. 

4.4 Konfidentialitet för kontouppgifterna

Då de skapar kontona väljer användarna ett användarnamn och ett lösenord (”kontouppgifter”) som gör det möjligt för dem att få åtkomst till sina konton. 

Kontouppgifterna är personliga och konfidentiella. De kan endast ändras på vederbörande användarens begäran eller på La Fourchettes initiativ. 

Användarna ansvarar själva och fullständigt för användningen av sina konton och de kontouppgifter som rör dem och åtar sig att göra allt de kan för att hålla sina kontouppgifter hemliga och för att inte i någon som helst form avslöja dem för någon annan. 

I händelse av att någon av användarens kontouppgifter förloras eller blir stulen, ansvarar användaren för eventuella skador som följer av denna förlust eller stöld och ska så snart som följa det förfarande som möjliggör att dessa ändras. Förfarandet finns på sidan https://www.thefork.se/mitt-konto/info.

4.5 Stängning av kontot

Användare får stänga sina konton när som helst. Detta görs genom att skicka begäran om stängning av kontot med e-post till:  kontakt@thefork.se

La Fourchette försöker behandla alla begäranden om stängning av konton inom rimlig tid. 

Användarna informeras om att i och med att deras konto stängs kommer de inte att kunna utnyttja de tjänster som erbjuds av La Fourchette och deras aktuella bokningar kommer att avbokas. Eventuella hopsamlade Yums kommer också att tas bort. 

4.6 Användarens skyldigheter - Förbjudna handlingar

Användarna samtycker till att använda webbplatsen TheFork i enlighet med dessa användarvillkor och med tillämplig lag. I synnerhet samtycker användarna till att inte engagera sig i de förbjudna handlingar som nämns nedan: 

 • Att inte gå till restaurangen och inte avboka bokningen (no show). 

 • Innehållet och data på webbplatsen TheFork (inklusive bland annat meddelanden, data, information, text, musik, ljud, foton, grafik, videor, kartor, ikoner, programvara, koder eller något annat element), liksom den infrastruktur som används för att tillhandahålla dylikt innehåll och dylik information, tillhör La Fourchette. Användarna samtycker till att inte modifiera, kopiera, distribuera, skicka, visa, tillgängliggöra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk av, överföra, sälja eller återförsälja någon information, någon programvara, några produkter eller några tjänster som de erhållit från eller via webbplatsen TheFork. 

 • Det är strikt förbjudet att helt eller delvis kopiera, skicka, reproducera, återpublicera, åter distribuera eller överföra innehållet på webbplatsen TheFork utan skriftligt förhandstillstånd från La Fourchette. Får att få detta tillstånd ska du kontakta La Fourchette på följande adress: 

La Fourchette 

70 Rue Saint-Lazare 

75009 Paris, Frankrike 

Användarna åtar sig dessutom att inte: 

 • använda webbplatsen TheFork eller dess innehåll för olagliga, obehöriga eller bedrägliga ändamål, 
 • skicka in felaktigt eller olagligt användarinnehåll eller restaurangägarinnehåll till webbplatsen TheFork eller, i synnerhet, sådant innehåll som gör intrång på någons integritet, är trakasserande, oanständigt, hotfullt, uppmuntrar till hat eller våld eller vars immateriella rättigheter inte tillhör dem och som de inte har fått uttryckligt tillstånd för från den som innehar dessa rättigheter, 
 • för något som helst ändamål använda, övervaka, utvinna eller kopiera arkitekturen, innehållet eller data som ingår i webbplatsen TheFork eller någon användare som använder webbplatsen TheFork genom att använda en robot, en spindel, skrapa, spionprogram, keyloggers eller något annat program eller någon annan automatisk enhet eller manuell process, 
 • bryta mot begränsningarna som rör filer för begränsning av robotar på webbplatsen TheFork eller kringgå åtgärder som förhindrar eller begränsar åtkomst till webbplatsen TheFork, 
 • vidta några åtgärder som medför eller kan medföra orimlig eller överdriven börda på infrastrukturen för webbplatsen TheFork, 
 • av någon som helst anledning etablera en osynlig länk till webbplatsen TheFork, 
 • ”rama in”, ”spegla” eller införliva någon del av webbplatsen TheFork i någon annan webbplats och 
 • försöka ändra, översätta, anpassa, revidera, dekompilera, nedmontera eller dekonstruera någon programvara som används av La Fourchette i samband med webbplatsen TheFork eller dess tjänster. 
4.7 Påföljd för kontraktsbrott
4.7.1 Tillfälligt avbrott eller uppsägning av tjänsterna på webbplatsen TheFork

I händelse av att en användare totalt eller partiellt inte efterlever eller inte följer någon av skyldigheterna eller bestämmelserna i dessa användarvillkor eller om användaren utför någon av de förbjudna handlingarna som anges i dessa användarvillkor eller av något annat rimligt skäl, får La Fourchette ändra, tillfälligt avbryta, begränsa eller ta bort åtkomsten till någon eller alla tjänsterna på webbplatsen TheFork, inklusive genom att avaktivera kundens konto, utan varsel och utan någon som helst rätt för användaren att kräva ersättning och utan att detta påverkar eventuell ersättning som La Fourchette annars kan kräva inför domstol.

4.7.2 Skador

Utan att det påverkar påföljder som La Fourchette inför enligt artikel 4.7.1, ska La Fourchette även ha rätt att kräva ersättning för eventuell liden skada. 

 

5. Betyg och användarinnehåll

Användarna ska följa reglerna nedan då de publicerar eventuellt användarinnehåll och särskilt då de publicerar ett betyg på webbplatsen TheFork som rör en restaurang som är listad på webbplatsen TheFork. 

5.1 Villkor för publicering av betyg
 • För att publicera ett betyg ska användarna har ett konto på webbplatsen TheFork som identifierar dem, alternativt ska de ha blivit inbjudna att skicka in ett betyg med e-post som skickats av La Fourchette, och ha bokat eller blivit inbjudna till en restaurang via webbplatsen TheFork och ha infunnit sig för bokningen på restaurangen. 
 • För att undvika eventuella intressekonflikter och av uppenbara objektivitetsskäl får användare som arbetar i restaurangbranschen inte publicera betyg på webbplatsen TheFork. 
 • Betyget ska ha en längd på minst 200 tecken och uteslutande röra den besökta restaurangen. La Fourchette kan avvisa betyg som nämner någon annan restaurang. 
5.2 Skäl för avvisande av användarinnehåll

Användarinnehåll kan avvisas av följande skäl: 

 • om användaren inte följer ”Villkoren för publicering av betyg” enligt vad som anges ovan, 
 • om La Fourchette anser att det kan föreligga civil- eller straffrättsliga ansvar för bolaget, 
 • om användarinnehållet eller elementen som rör skribentens identitet innehåller förolämpningar eller vulgärt språk, 
 • om texten i användarinnehållet innehåller slumpmässiga tecken eller betydelselösa ordföljder, 
 • om användarinnehållet inte har något samband med den restaurang som betygsätts, 
 • om användarinnehållet utgör eller misstänks utgöra ett intrång på tredje parts immateriella rättigheter, 
 • om betyget ger upphov till frågor som rör intressekonflikter eller bedrägeri, eller om TheFork anser att det utgör en dylik konflikt eller ett dylikt bedrägeri, 
 • om användarinnehållets text är dåligt skriven, i sådan mån att den inte går att förstå, 
 • om en användare gör en olämplig kommentar om något annat användarinnehåll eller den som skrivit det, 
 • om användarinnehållet innehåller personlig information eller element som sannolikt kan leda till identitetsstöld, till exempel för- eller efternamn för individer som inte är offentliga personer, ett telefonnummer, en postadress eller en e-postadress, 
 • om användarinnehållet nämner webbplatser, hypertextlänkar, webbadresser, e-postadresser eller telefonnummer eller 
 • om användarinnehållet tydligt utgör skräppost. 

För ytterligare information om villkoren för godtagande av foton,  klicka här.

Om det upptäcks att en användare har publicerat innehåll som är bedrägligt eller som La Fourchette anser vara bedrägligt, får La Fourchette, efter att ha använt sig av förfarandena för att avvisa eller ta bort betyget, avaktivera användarens konto (vilket kommer att avboka alla användarens bokningar och annullera eventuella ihopsamlade Yums) och ta bort alla användarens inlägg. 

5.3 Moderering av betyg

La Fourchette har ingen skyldighet att moderera eller ta bort betyg. La Fourchette försöker på ett rimligt sätt moderera betygen för att se till att betygen motsvarar dessa användarvillkor vad beträffar publicering, avvisande eller borttagande av betyget. Varje betyg genomgår moderering med hjälp av automatiska filter före publicering. Om de flaggas genomgår de även moderering genomförd av en person. Modereringsperioden är högst 2 veckor. Användarna får begära moderering av ett tidigare publicerat betyg genom att skicka e-post till  kontakt@thefork.se och specificera skälen för begäran om moderering. 

En användare som har publicerat ett betyg kan senare begära att betyget tas bort. Detta görs genom att skiva till  kontakt@thefork.se. Då La Fourchette blir medvetet om att en restaurang har stängt eller bytt ägare, tas de betyg som har publicerats före ifrågavarande händelse bort. La Fourchette kan kontakta användare med e-post och/eller på telefon för att kontrollera att betyget är äkta. Betyget får vidareförmedlas till webbplatser som La Fourchette har ett partnerskap med och får publiceras på dessa webbplatser. Användarna förstår och samtycker till att La Fourchette får inkludera följande information med deras betyg: datum då användaren registrerade sig på webbplatsen, antalet publicerade betyg, förnamn och första bokstaven i efternamnet, status och datum för restaurangbesöket. I enlighet med den franska lagen ”Informatique et Libertés” av den 6 januari 1978 (i ändrad form) har användarna rätt att få åtkomst till, ändra, rätta och ta bort sina data samt rätt att motsätta sig behandlingen av deras uppgifter av legitima skäl. Användarna kan åberopa dessa rättigheter genom att skriva till kontakt@thefork.se

5.4 Betyg från flera gäster

En användare som bokar en restaurang för flera gäster, erbjuds att ange gästernas e-postadresser så att de kan få praktisk information om bokningen (restaurangens adress, bokad tid ...). Användarna intygar att de har gästernas förhandsgodkännande för utlämnandet av e-postadresser till La Fourchette. Varje gäst erbjuds sedan att publicera ett betyg över sin upplevelse i restaurangen som användaren har bokat. 

La Fourchette kommer inte att återanvända gästernas personuppgifter som samlats in för detta ändamål. 

5.5 Rätt till svar

Varje restaurangägare har rätt till svar, särskilt att: 

 • ge sin version av fakta, 
 • tacka konsumenten för dennes bidrag och/eller 
 • ange eventuella ändringar som restaurangen har gjort sedan betyget skrevs. 

Rätten till svar måste utnyttjas inom 3 månader efter att betyget har publicerats. Detta görs med verktyget  TheFork Manager eller genom att skicka e-post till:  kontakt@thefork.se. Följande element ska ingå i eventuell begäran om att få utnyttja rätten till svar med e-post: 

 • detaljer om betyget, 
 • identifiering av skribenten, 
 • uppgift om de omstridda avsnitten, 
 • innehållet i det svar som begärs (svaret får inte vara längre än det betyg det svarar på). 

Svaret måste följa bestämmelserna i dessa användarvillkor och modereras enligt samma villkor som användarnas betyg. Om svaret publiceras kommer det att visas efter det betyg som det svarar på. 

5.6 Restaurangklassificeringar

Alla användare som bokade en restaurang via webbplatsen TheFork och som har infunnit sig på restaurangen enligt bokningen, erbjuds att betygsätta sin upplevelse av restaurangbesöket. 

Klassificeringen som visas för varje restaurang på webbplatsen TheFork motsvarar ett vägt genomsnitt av de givna betygen. 

5.7 Användning av användarinnehållet

Användarna samtycker till att de genom att publicera användarinnehåll på webbplatsen TheFork automatiskt beviljar La Fourchette en oåterkallelig, icke exklusiv, royaltyfri licens att använda, kopiera, visa, anpassa, modifiera, översätta, distribuera, låta distribuera eller marknadsföra, inkorporera i eventuell reklam eller i annat material, skapa härledda verk av, förbättra, sprida eller på annat sätt distribuera användarinnehållet över hela världen och att göra det möjligt för tredje parter att göra detsamma. Detta i alla slags medier online eller offline. Genom att publicera användarinnehåll på webbplatsen TheFork beviljar användarna dessutom La Fourchette alla rättigheter som är nödvändiga för att förbjuda tredje parters visning, sammanslagning, kopiering eller användning av detta användarinnehåll, oavsett ändamål. Användarna samtycker till att inte utnyttja sin ideella rätt till användarinnehållet på ett sätt som är oförenligt med de licenser som beviljas ovan. Användarna framhåller och garanterar att de har rätt att bevilja ovan nämnda licenser. 

 

6. Personuppgiftspolicy

La Fourchette har en personuppgiftspolicy för skydd av användarnas privatliv. Klicka här om du vill visa vår aktuella personuppgiftspolicy som även gäller för användning av webbplatsen TheFork.

 

7. Immateriell egendom

7.1 Efterlevnad av nationell och internationell immaterialrätt

Användarna samtycker till att inte skicka in, kopiera, återförsälja, åter publicera eller att i allmänhet i någon som helst form till någon annan individ eller juridisk person från något som helst land tillgängliggöra något innehåll, några data, någon information eller något objekt som mottagits av La Fourchette eller som är tillgängligt på webbplatsen TheFork. Användarna samtycker till att följa nedanstående bestämmelser om immateriell egendom. 

7.2 Ägande av rättigheter

Alla ideella och värdefulla immateriella rättigheter som rör innehållet och informationen på webbplatsen TheFork tillhör La Fourchette, med undantag för tredje parters rättigheter som La Fourchette har erhållit nödvändiga rättigheter eller licenser för. 

De rättigheter som tilldelas användarna genom användning av webbplatsen TheFork och de tjänster som tillhandahålls av La Fourchette, medför inte någon licens vad beträffar rättigheter eller någon tillåtelse att använda eller utnyttja någon del av webbplatsen TheFork. 

7.3  Skydd för alla element: varumärken, ritningar, logotyper, hyperlänkar, information osv. 

Alla element (varumärken, ritningar, texter, hyperlänkar, logotyper, bilder, videor, ljud, programvara, skärm-layout, databaser, koder osv.) i/på webbplatsen TheFork och på anknutna webbplatser, skyddas av nationell och internationell immaterialrätt. Dessa element förblir enbart La Fourchettes och/eller dess licensgivares egendom. 

7.4 Förbud mot otillåten användning

Utan skriftligt tillstånd från La Fourchette och/eller dess partner för användarna därför inte helt eller delvis reproducera, representera, åter publicera, åter distribuera, anpassa, översätt och/eller ändra någon information på webbplatsen TheFork eller överföra den till något annat medium. 

7.5 Påföljder

Användarna bekräftar och förstår att underlåtenhet att följa bestämmelserna i denna artikel 7 utgör ett intrång som kan medföra civil- eller straffrättsliga påföljder. 

 

8. Ansvarsbegränsning

8.1 Varning

Det är upp till användarna att utföra eventuella kontroller som verkar vara nödvändiga eller lämpliga innan de gör en bokning på någon av de restauranger som är listade på webbplatsen TheFork. 

La Fourchette ger inga som helst garantier i samband med restaurangägarinnehåll eller tjänster som erbjuds och/eller affärsmetoder som utövas av tredje parter som är listade på webbplatsen TheFork. Därför garanterar La Fourchette inte att användarna kommer att bli nöjda med de produkter, tjänster och/eller affärsmetoder som de upplever efter en bokning via webbplatsen TheFork. 

La Fourchette erbjuder ingen garanti för användarinnehållets innehåll, objektivitet eller riktighet, inklusive bland annat för de betyg som användare publicerar på webbplatsen TheFork. 

8.2 Ändringar av webbplatsen TheFork

Med tanke på att webbplatsen TheFork är interaktiv kan den information som finns på webbplatsen ändras när som helst, utan att detta medför ansvar för La Fourchette. 

8.3 Användning av webbplatsen TheFork

På grund av internets specifika art garanterar La Fourchette inte att webbplatsen TheFork kommer att fungera kontinuerligt. La Fourchette enda skyldighet är att vidta rimliga åtgärder med hänsyn till detta. 

La Fourchette ska inte ansvara för misslyckande att få åtkomst till webbplatsen TheFork eller för någon annan skada eller förlust som uppstår på grund av användning eller omöjlighet att använda webbplatsen TheFork eller dess innehåll, förutom enligt vad som stipuleras i lagen. 

La Fourchette garanterar inte att den information som visas är utförlig, fullständig, verifiera eller riktig. Restaurangägarinnehållet, informationen, restaurangsidorna och i allmänhet allt innehåll på webbplatsen TheFork tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst uttryckliga eller underförstådda garantier. 

Användarna bekräftar uttryckligen att fotona på webbplatsen TheFork inte är av kontraktsnatur. 

Användarna godtar och bekräftar allmänt att bokningen på restaurangen inte garanteras. Därmed garanterar La Fourchette inte bokningstjänstens effektivitet. Tillgängligheten kontrolleras i realtid via dator. I och med att La Fourchette inte fysiskt kan verifiera att den insamlade informationen och/eller den information som restaurangerna tillhandahåller är korrekt, kan La Fourchette emellertid inte anses vara ansvarig om användarna inte kan utnyttja restaurangens tjänster. Inställningarna för bokningsprogramvaran som fungerar i realtid är faktiskt delvis beroende på den information som tillhandahållits och/eller registrerats av restaurangen och det är möjligt att den inte motsvarar verkligheten. Därmed bekräftar och godtar användarna till exempel bland annat att La Fourchette inte på något sätt ansvarar för att en bokning annulleras, att restaurangen är stängd (oavsett skäl) eller om en tredje part vägrar att tillhandahålla en tjänst, oavsett skäl. 

Användarna godtar på samma sätt att La Fourchette inte på något som helst sätt ansvarar för att användarna eventuellt inte kan utnyttja kampanjer eller specialerbjudanden som en restaurang erbjuder. Användarna bekräftar och godtar att La Fourchette inte på något sätt ansvarar för att en restaurang av något skäl inte låter dem använda en kampanj eller ett specialerbjudande. 

8.4 Användarens garantier och gottgörelser

Användarna garanterar att de är helt förtrogna med hur internet fungerar och med dess begränsningar. De bekräftar i synnerhet att det är omöjligt att garantera att data som skickas av användare på internet är helt säkra. La Fourchette kan inte anses ansvara för eventuella incidenter som kan uppstå vid denna överföring av data. 

Användarna samtycker till att ersätta La Fourchette för skadestånd, skador, utgifter, krav eller kostnader som La Fourchette ådrar sig från eventuella krav eller tvister i eller utanför domstol i samband med användning av La Fourchettes tjänster, inklusive användarnas publicering av användarinnehåll på webbplatsen TheFork. 

I alla händelser bekräftar och samtycker användarna uttryckligen till användning av webbplatsen TheFork på egen risk och på sitt eget ansvar. 

8.5 Meddelanden om och borttagande av olagligt innehåll

Alla användare kan meddela om ett krav eller en invändning som rör olagliga element eller olagligt innehåll som har publicerats på webbplatsen TheFork. 

Om en användare anser att element eller innehåll som har publicerats på webbplatsen TheFork är olagligt eller gör intrång på användarens copyright, ska användaren meddela La Fourchette med rekommenderat brev med mottagningsbevis som ska vara adresserat till ”Legal department” (juridiska avdelningen), eller med e-post till  kontakt@thefork.se, med anmärkningen ”For the attention of the Legal Department” (Till juridiska avdelningens kännedom) på ämnesraden. De ska bifoga alla eventuella tillgängliga bevis som stöder ägandet av rättigheterna. När detta förfarande har följts och efter att meddelandets riktighet har kontrollerats ska La Fourchette försöka ta bort det olagliga innehållet så snart som möjligt. 

La Fourchette är en mellanhand vid tillhandahållandet av tjänster till användaren. Därmed, och i enlighet med artikel 6 I.3 i den franska lagen om tillit till den digitala ekonomin (LCEN) av den 21 juni 2004 (i ändrad form), kan La Fourchette inte anses vara straffrättsligt ansvarigt för den information som lagras på webbplatsen TheFork om bolaget inte hade faktiskt kännedom om den olagliga aktiviteten eller informationen (inklusive användarinnehåll, restaurangägarinnehåll osv.) eller om bolaget så snart det blev medvetet om detta vidtog omedelbara åtgärder för att ta bort dylikt innehåll eller blockera åtkomsten till detta. 

 

9. Övriga bestämmelser

9.1 Avskiljbarjet - Åtskiljande - Rubriker

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor förklaras vara ogiltig, olaglig, icke verkställbar eller icke tillämpbar, ska detta inte på något sätt påverka eller begränsa giltigheten, lagligheten, verkställbarheten eller tillämpningen av de andra bestämmelserna i dessa användarvillkor, utan dessa övriga bestämmelser förblir i full kraft. 

La Fourchette kan upprätta en ny bestämmelse som återupprättar parternas gemensamma vilja enligt vad som angavs i den ursprungliga bestämmelsen. Detta ska göras i enlighet med tillämplig lag. 

Artikelrubrikerna i detta dokument är enbart avsedda som illustration och ska inte anses utgöra någon väsentlig del av dessa användarvillkor. 

9.2 Inga undantag

Förutom enligt vad som på annat sätt kan stipuleras i dessa användarvillkor ska La Fourchettes underlåtenhet att använda någon av sina rättigheter eller någon åtgärd enligt bestämmelserna i dessa användarvillkor eller en försenad dylik användning, inte utgöra ett undantag från rätten eller åtgärden och ska inte förhindra vidare användning av rättigheten eller åtgärden. Tvärtom ska en dylik rätt eller åtgärd förbli i full kraft. 

9.3 Tillämplig lag

I den mån som tillåts i lag ska dessa användarvillkor och relationen mellan La Fourchette och användarna regleras av och tolkas enligt fransk lag. I den mån som tillåts i lag och om dessa användarvillkor har skrivits på eller översatts till andra språk, ska enbart den franska versionen av dessa användarvillkor gälla. 

9.4 Domsrätt

I den mån som tillåts i lag ska eventuella krav, tvister eller frågor som uppstår i eller i samband med dessa användarvillkor, hanteras av behörig domstol i Paris. 

I enlighet med EU:s direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister finns länken till den europeiska plattformen för tvistlösning på nätet nedan: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SV

 

DEL 2. BONUSPROGRAM - SPECIELLA VILLKOR

Dessa villkor för Bonusprogram – Speciella villkor kompletterar Del 1: Allmänna användarvillkor I händelse av eventuell oförenlighet mellan bestämmelserna i denna Del 2, Bonusprogram – Speciella villkor och bestämmelserna i Del 1, Allmänna användarvillkor, ska bestämmelserna i denna Del 2, Bonusprogram – Speciella villkor gälla. 

 

1. Beskrivning av Bonusprogrammet

Användarna kan använda Bonusprogrammet till att samla in bonuspoäng (”Yums”) efter en bokning på webbplatsen TheFork som de infinner sig för enligt reglerna (”Bonusprogrammet”). 

 

2. Deltagande i Bonusprogrammet

Alla användare som har ett konto på webbplatsen TheFork kan delta i Bonusprogrammet. 

Deltagande i Bonusprogrammet är gratis och automatiskt. 

 

3. Tjäna Yums

3.1 Allmänna villkor för att tjäna Yums

Med l Bonusprogrammet kan användarna samla bonuspoäng efter en bokning på webbplatsen TheFork som de infinner sig för enligt reglerna, oavsett vilken restaurang som har bokats på webbplatsen TheFork och oavsett om bokningen gjordes med kampanjerbjudande eller ej. 

När en bokning är gjord på TheFork får användaren på förhand ett definierat antal Yums för varje bokning som gjorts på webbplatsen som användaren har infunnit sig till enligt reglerna (antalet poäng kan variera, i synnerhet beroende på bokningssätt: webbplats, mobil eller app), sju dagar efter måltidens datum oavsett antalet gäster som är anknutna till bokningen och oavsett land där bokningen gjordes.

Om bokningen är gjord med en Lojalitetsrabatt (som definierad i stycke 4.1 nedan) eller om användaren annullerat bokningen eller om användaren uteblir från restaurangen enligt reglerna (no show), tjänar användaren inga Yums.

Antalet Yums som användaren tjänar lagras under ”Min bonusprofil” i användarens konto och åtkomst till poängen fås där. 

3.2 Speciella villkor för att tjäna Yums
3.2.1 Speciella kampanjer med kampanjkod

Ibland använder La Fourchette speciella kampanjer under en begränsad tid då användarna kan tjäna fler Yums än vanligt (den ”Speciella kampanjen”). 

Under varje speciell kampanj får användarna e-post där villkoren för att tjäna extra Yums specificeras. Ett av dessa villkor är skyldigheten att ange en kampanjkod nästa gång användarna bokar på webbplatsen TheFork (”Kampanjkoden”). 

Antalet Yums som tjänas lagras med den speciella kampanjen, lagras under ”Min bonusprofil” i användarens konto och åtkomst till poängen fås där. 

När kampanjkoden har utfärdats är dess giltighetstid begränsad till den speciella kampanjens giltighetstid. Kampanjkoden har inget penningvärde och kan inte lånas ut, överföras eller säljas till någon annan eller användas för något annat ändamål än dem som La Fourchette fastställt i dessa Bonusprogram – Speciella villkor. 

3.2.2 Hänvisningsprogram med rekommendationskod

La Fourchette har startat ett hänvisningsprogram som gör att både en sponsor och en sponsrad person (en familjemedlem, vän, kollega eller annan person som sponsorn känner på samma sätt) kan få extra Yums för den sponsrade personens första bokning på webbplatsen TheFork då den sponsrade personen har angett en rekommendationskod i samband med bokningen (”Rekommendationskod”).

Alla användare som har ett konto på webbplatsen TheFork kan vara en sponsor.

Alla personer över 18 års ålder som inte har gjort någon bokning på webbplatsen TheFork under de två åren som föregår användningen av rekommendationskoden, kan vara en sponsrad person.

En sponsor får ha flera sponsrade personer. En sponsrad person får bara ha en sponsor. Sponsorn får inte sponsra sig själv.

För att få sin sponsringskod ska sponsorn gå till ”Min rekommendationssida” i kontot på webbplatsen TheFork.

Antalet Yums som fås genom hänvisningsprogrammet anges under ”Min rekommendationssida” och ”Min bonusprofil” i användarens konto på webbplatsen TheFork.

Då rekommendationskoden har utfärdats och i enlighet med de andra villkoren i dessa Lojalitetsprogram – Speciella villkor, har rekommendationskoden en giltighetstid som är begränsad till hänvisningsprogrammets giltighetstid.

Rekommendationskoden a) ska användas för avsedd målgrupp och avsett ändamål och på ett lagligt sätt, b) har inget penningvärde, c) får inte dupliceras, lånas ut, överföras (förutom enligt vad som tillåts här) eller säljas till någon eller tillgängliggöras till allmänheten (oavsett om den publiceras på ett offentligt forum, en webbplats för kuponger eller på annat sätt), d) får när som helst avaktiveras av La Fourchette utan skäl, varsel eller ersättningsskyldighet och e) får endast användas i enlighet med villkoren i dessa Bonusprogram – Speciella villkor.

 

4. Använda Yums

4.1 Omvandling av Bonusrabatt

Då de väl har erhållits och efter en bokning på webbplatsen TheFork, kan Yums omvandlas till rabatter på priset som dras av på notan i en restaurang som deltar i Bonusprogrammet (”Bonusrabatten”). 

Tabellen över omvandling av Yums till en Bonusrabatt finns  här.

Listan över partnerrestauranger som deltar i Bonusprogrammet finns under lojalitet i användarens konto på webbplatsen TheFork. Överallt på webbplatsen TheFork identifieras partnerrestaurangerna med ett specifikt omnämnande. 

För att omvandla Yums till Bonusrabatt måste användaren välja boka bord på en partnerrestaurang som deltar i Bonusprogrammet, välja alternativet för bonusrabatt och en tidpunkt då bonusrabatt accepteras innan bokningen bekräftas.

Partnerrestaurangen som deltar i Bonusprogrammet ansvarar då för att automatiskt och utan vidare formaliteter dra av Bonusrabatten från notan. 

Om Bonusrabatten är större än notans belopp får det avdrag som restaurangen gör inte överskrida notans belopp. Med andra ord kan restaurangen inte betala skillnaden mellan Bonusrabattens belopp och notans belopp till användaren. 

I händelse av att det finns ett kampanjerbjudande, som kan kombineras med en bonusrabatt kommer restaurangen applicera kampanjerbjudandet innan Bonusrabatten dras av. 

De Yums som användarna tjänar in kan omvandlas till Bonusrabatter under deras giltighetsperiod, som nämns i presentationen på Lojalitetsprogrammets sida på TheFork webbplats. Utgångsdatum för tjänade Yums går att hitta på ”Min bonusprofil” i användarens konto.

Yums är strikt personliga, har inget penningvärde och kan inte lånas ut, överföras eller säljas till någon annan eller användas för något annat ändamål än dem som La Fourchette fastställt i dessa Bonusprogram – Speciella villkor. 

4.2 Avbokning/no show

Om en användare har bokat med Bonusrabatt och annullerar bokningen eller om restaurangen annullerar bokningen, registreras de Yums som vid bokningstidpunkten har omvandlats till Bonusrabatt tillbaka till användarens konto och kan användas för en ny bokning. 

Om en användare uteblir från restaurangen (no show), går de Yums som har omvandlats förlorade och registreras inte igen på användarens konto. 

 

5. Borttagande av Yums

La Fourchette förbehåller sig rätten att innehålla eller ta bort Yums som har erhållits genom att en användare har använt kampanjkoder eller sponsringskoder om La Fourchette på rimligt sätt fastställer eller anser att användningen eller inlösningen av kampanjkoder eller sponsringskoder var bedräglig, olaglig, gjordes av misstag eller var ett brott mot gällande villkor för speciell kampanj eller mot dessa Bonusprogram –Speciella villkor.

Dessutom kan användarnas underlåtenhet att efterleva dessa användarvillkor (inklusive underlåtenhet att infinna sig för flera bokningar (no show)), missbruk eller bedräglig användning av webbplatsen TheFork och/eller Yums eller annat beteende som kan skada La Fourchettes intressen, medföra att användarens konto avaktiveras och/eller att alla eller en del av de Yums som finns under lojalitet i användarens konto på webbplatsen TheFork tas bort, utan varsel eller ersättning. 

 

6. Ändring/tillfälligt avbrott/avslutande av Bonusprogrammet

La Fourchette förbehåller sig rätten att när som helst ändra, tillfälligt avbryta eller avsluta Bonusprogrammet utan att detta medför något som helst slags ersättningsskyldighet. I så fall meddelar La Fourchette användarna med e-post och/eller genom att publicera ett meddelande på webbplatsen TheFork där det anger de nya allmänna villkoren för Bonusprogrammet och/eller villkoren för avslutande av Bonusprogrammet. 

 

7. Ansvarsbegränsning

Vad beträffar Bonusprogrammet är La Fourchette endast skyldigt att sträva till rimliga åtgärder och påtar sig ansvar enbart vad beträffar tilldelning av Yums till användarna. Därmed kan La Fourchette inte anses ansvara för eventuella krav som rör Yums efter att La Fourchette har tilldelat dessa till en användare enligt reglerna. Mer specifikt har La Fourchette ingen ersättningsskyldighet när en användare har omvandlat Yums till en Bonusrabatt. 

Därmed ansvarar La Fourchette inte för en restaurangs eventuella underlåtelse att ge användaren Bonusrabatten. 

I alla händelser frånsäger sig La Fourchette allt ansvar i samband med Bonusprogrammet i händelse av kontraktsbrott och/eller fel från användarens sida. 

 

 

C. PERSONUPPGIFTSPOLICY

TheFork är en tjänst som ger användarna (”du”, ”din”, ”ditt”, ”dina”) möjlighet att välja och boka bord på en restaurang. Vår webbplats, våra mobilwebbplatser och tillhörande program (gemensamt benämnda vår ”webbplats”) hanteras och bearbetas av La Fourchette SAS (”vi”, ”vår”, ”vårt”, ”våra”, ”oss”) i egenskap av ägare och dataansvarig. Genom att gå in på vår webbplats och använda våra tjänster bekräftar du att du har läst och förstått denna Sekretesspolicy samt tillvägagångssätten för att samla in och hantera den information som beskrivs i denna policy.

Denna Sekretesspolicy uppdaterades senast den 25 maj 2018. Vi kan ändra denna Sekretesspolicy när som helst och uppmanar dig att läsa den regelbundet för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar. 

Omfattning

Denna Sekretesspolicy beskriver i detalj vår policy och våra metoder avseende insamlingen, användningen och avslöjandet av dina personuppgifter. 

Vi är medvetna om det stora förtroende du visar oss när du överlämnar dina personuppgifter. Detta förtroende betyder mycket för oss och vi gör vårt yttersta för att garantera säkerheten och sekretessen för de personuppgifter som du anförtror oss när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster. 

1. Insamling av dina personuppgifter

2. Så här använder vi dina personuppgifter

3. Vilka vi delar dina personuppgifter med

4. Så här länge sparar vi dina personuppgifter

5. Cookies och andra webbtekniker

6. Dina rättigheter

7. Så skyddar vi dina personuppgifter

8. Uppgifter om minderåriga

9. Externa länkar

10. Internationella överföringar

11. Ändringar i denna Sekretesspolicy

12. Så här tar du kontakt med oss

1. Insamling av dina personuppgifter

Personuppgifter avser all information som direkt eller indirekt identifierar en person, till exempel för- och efternamn, telefonnummer, post- och elektroniska adresser, födelsedatum, lösenord och betalningsinformation. Personuppgifter omfattar inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma uppgifter). 

I vår verksamhet samlar vi in och behandlar personuppgifter på olika sätt. Vi kan samla in personuppgifter som du ger direkt till oss men vi samlar även in uppgifter genom att logga hur du interagerar med våra tjänster, till exempel genom att använda cookies på vår webbplats. Vi kan även få information från tredje part. 

Du kan välja att inte ge oss dina personuppgifter. I allmänhet måste du dock ge oss vissa uppgifter om dig själv, till exempel för att kunna boka bord på en restaurang, få relevanta erbjudanden från oss eller restaurangerna och utnyttja andra förmåner som du har tillgång till som registrerad användare. Vidare kan vissa uppgifter krävas om du vill ställa en fråga och om vi ska kunna besvara den. 

Obligatoriska uppgifter markeras med en asterisk på vår webbplats. Om du inte lämnar obligatoriska uppgifter till oss är det inte säkert att din begäran behandlas eller så behandlas den sent. 

 • Information som du lämnar till oss:Vi samlar in och lagrar uppgifter som du lämnar via vår webbplats eller på annat sätt.
 • Information om tredje partOm du gör en bokning på uppdrag av tredje part eller bjuder in gäster via TheFork måste du ange deras personuppgifter. Du måste inhämta samtycke från sådan tredje part innan du ger oss deras personuppgifter och garantera att du vederbörligen erhållit dem.
 • Information från andra källor:Vi kan även få information om dig från samarbetspartner, våra affärspartner och annan oberoende tredje part som kan kombineras med annan information som vi samlat in om dig. Om du kommer till vår webbplats genom att klicka på en länk på en webbplats som tillhör någon av våra handelspartner och du har registrerat dig hos denna partner, kan denna komma att ge vidare information som du har lämnat till oss, till exempel dina kontaktuppgifter och din profil. Ett annat exempel är om du använder tjänster från tredje part (till exempel tjänster på sociala nätverk) från vår webbplats eller innan du besöker vår webbplats. Då vi kan samla in uppgifter som till exempel ditt för- och efternamn, e-postadress och annan information som görs tillgänglig för oss genom de här tjänsterna. Vi samarbetar med våra nuvarande och framtida partner för att förbättra och anpassa din användning av vår webbplats i enlighet med tillvägagångssätten som beskrivs i denna Sekretesspolicy.
 • Automatisk insamling av uppgifter:Vi samlar automatiskt in viss information från din dator eller mobila enhet när du besöker vår webbplats. Till exempel samlar vi in dina sessionsdata, inklusive din IP-adress, vilken navigeringsprogramvara som används och referenssidan. Vi kan även samla in information om din onlineaktivitet i form av visat innehåll, besökta sidor och sökningar. Vi samlar automatiskt in den här typen av uppgifter för att bättre förstå dina intressen och önskemål så att vi kan anpassa din upplevelse.
 • Geoposition och annan information som hämtas från dina mobila enheter :     Så snart du använder en TheFork-app på din mobila enhet kan vi samla in och använda din information, vanligtvis på samma sätt och för samma syften som vid användningen av vår webbplats. Med ditt samtycke kan vi dessutom samla in platsuppgifter ifall din mobila enhet har konfigurerats för att skicka den här typen av information till TheFork-appen (se sekretessinställningarna på din mobila enhet)Vi kan till exempel använda de här uppgifterna för att förse dig med omdömen om restauranger i din närhet. Du kan när som helst ändra sekretessinställningarna på din mobila enhet och inaktivera funktionen som delar din platsinformation med TheFork-appen. Men om du inaktiverar delningen av geopositionsdata kan detta påverka vissa programfunktioner. För hjälp med sekretessinställningarna på din mobila enhet hänvisar vi till enhetens tillverkare.

2. Så här använder vi dina personuppgifter

Vi använder endast personuppgifterna som vi samlar in om dig för specifika ändamål. Detta omfattar att erbjuda dig våra tjänster, att utföra och hantera din registrering och ditt konto, inklusive din åtkomst till och användning av vår webbplats, att publicera dina omdömen, betyg och bilder och att genomföra och hantera våra kommersiella aktiviteter, säljfrämjande åtgärder, motivationsprogram eller marknadsföringsverksamhet (inklusive e-postkampanjer, lojalitetsprogram, riktad och omriktad annonsering, profilering och segmentering). 

Som anges ovan kan vår behandling av dina personuppgifter även omfatta profileringsaktiviteter (t.ex. någon form av automatisk behandling av personuppgifter där personuppgifter används för att utvärdera vissa personliga aspekter avseende en verklig person, i synnerhet för att analysera eller förutspå vissa aspekter avseende personens personliga önskemål, intressen, beteende, plats eller rörelser) för att definiera olika kundtyper för våra produkter och tjänster i syfte att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, samt (optimering av kundupplevelse) för att utveckla vår verksamhet och genomföra vår marknadsföringsstrategi. 

Vi använder även dina personuppgifter för vår rekryteringsprocess och för professionell utbildning av våra team. 

Du hittar mer information om vår behandling av dina personuppgifter nedan: 

Syfte/aktivitet

Personuppgifter

Rättslig grund

För att hantera din registrering och ditt konto, inklusive bevilja åtkomst till och använda vår webbplats. 

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Mobiltelefon
 • Lösenord
 • IP-adress
 • Webbläsare och/eller enhetsuppgifter 

Nödvändigt för att verkställa ett avtal med dig. 

För att publicera dina omdömen, betyg, foruminlägg och annat innehåll. 

 • Namn
 • E-postadress
 • Innehåll som tillhandahålls av dig

Nödvändigt för att verkställa ett avtal med dig. Våra legitima intressen (samla in feedback från användare om restaurangupplevelser). 

För att genomföra och hantera restaurangbokningar 

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Mobiltelefon
 • IP-adress
 • Webbläsare och/eller enhetsuppgifter 

Nödvändigt för att verkställa ett avtal med dig. 

För att genomföra och hantera lojalitetsprogrammet 

 • Namn 
 • E-postadress 
 • Mobiltelefon 
 • IP-adress 
 • Webbläsare och/eller enhetsuppgifter 

Nödvändigt för att verkställa ett avtal med dig. Våra legitima intressen (hålla våra register uppdaterade, tillämpa lojalitetsprogrammet effektivt och förhindra bedrägeri). 

För att kommunicera med dig i allmänhet, framför allt vad gäller: 

 • Vår webbplats
 • Dina frågor och kommentarer
 • Informera dig om ändringar i våra regler eller sekretesspolicyn
 • Be dig att lämna ett omdöme eller delta i en undersökning
 • Administrera vår webbplats och diagnostisera problem.
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Mobiltelefon
 • Lösenord
 • IP-adress
 • Webbläsare och/eller enhetsuppgifter

Våra legitima intressen (hålla våra register uppdaterade och studera hur kunderna använder våra produkter/tjänster, svara på dina frågor och kommentarer, driva vår verksamhet på ett effektivt sätt, IT-tjänster, nätverkssäkerhet, samt förhindra bedrägeri). 

För att mäta intresse för och förbättra våra produkter, tjänster och vår webbplats, samt anpassa vår användarupplevelse. 

 • Namn
 • E-postadress
 • IP-adress
 • Sessionsdata
 • Onlineaktivitet på vår webbplats
 • Webbläsare och/eller enhetsuppgifter
 • Platsdata 

Våra legitima intressen (definiera kundtyper för våra produkter och tjänster, hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, utveckla vår verksamhet och genomföra vår marknadsföringsstrategi). 

För att meddela dig om kampanjer och specialerbjudanden samt tjänster som vi erbjuder som kan vara intressanta för dig. 

 • Namn
 • E-postadress
 • IP-adress
 • Sessionsdata
 • Onlineaktivitet på vår webbplats
 • Användarnamn
 • Platsdata
 • Mobiltelefon
 • Webbläsare och/eller enhetsuppgifter

Ditt samtycke till att få marknadsföringsmeddelanden via e-post, push-notiser eller sms 

För att organisera utlottningar, tävlingar eller undersökningar. 

 • Namn 
 • Adress
 • E-postadress
 • bosättningsbevis och ID
 • Bankuppgifter (IBAN och BICS) 
 • Innehåll som tillhandahålls av dig 

Nödvändigt för att verkställa ett avtal med dig. 

Våra legitima intressen (kontrollera behörighet, studera hur kunderna använder våra produkter/tjänster, samt utveckla dem och få vår verksamhet att växa). 

För att hantera vår rekryteringsprocess och din platsansökan till TheFork. 

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • CV

Nödvändigt att vidta åtgärder på begäran av den sökande innan ett anställningsavtal ingås. 

Våra legitima intressen (administrera vår rekryteringsprocess). 

För att administrera och skydda vår verksamhet, lösa tvister eller felsöka problem och för att förebygga eventuella förbjudna eller olagliga aktiviteter. 

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Användarnamn
 • IP-adress
 • Sessionsdata

Våra legitima intressen (drift av vår verksamhet och förhindra bedrägeri och andra förbjudna eller olagliga aktiviteter). 

För att utbilda våra team.

 • Namn 
 • E-postadress 
 • Telefonnummer 
 • Användarnamn 
 • IP-adress 
 • Sessionsdata 
 • Innehåll som tillhandahålls av dig 

För efterlevnad av en rättslig förpliktelse som vi som arbetsgivare måste följa. 

Våra legitima intressen (upprätthålla färdigheter och kunskapsförbättring i våra team). 

 

Inaktivera ditt TheFork-konto

Vi kan använda information som samlats in om dig om vi beslutar att inaktivera ditt konto, i synnerhet i följande fall: 

 • Om du vid upprepade tillfällen inte anlänt till en restaurang på utsatt datum och tid efter en bokning på vår webbplats och utan föregående avbeställning (”No-show”). 
 • Användning av webbplatsen och/eller våra tjänster i strid med våra användarvillkor. 
 • Ett bekräftat fall av bedrägeri på vår webbplats, inklusive ett falskt omdöme. 

Du underrättas om inaktiveringen av ditt konto via e-post. 

Inaktiveringen av ditt konto medför avbokning av alla dina befintliga bokningar och radering av eventuella ackumulerade Yums. 

Marknadsföring

Vi vill underlätta för dig att utnyttja våra tjänster och/eller specialerbjudanden från de restauranger som presenteras på vår webbplats. I detta syfte kan vi skicka e-postmeddelanden och/eller push-notiser med information om erbjudanden och tjänster som kan vara intressanta för dig. 

Du får marknadsföringsmeddelanden från oss om du har gett ditt samtycke, om du har begärt eller köpt produkter eller tjänster från oss (om så är fallet skickar vi endast meddelanden med liknande produkter och tjänster) och om du inte har avanmält dig från att få marknadsföringsmeddelanden. 

Varje gång du får ett e-postmeddelande av denna typ har du möjlighet att ange om du fortsättningsvis inte vill ta emot fler, och du kan avböja push-notiser i appen eller ändra inställningarna i din mobila enhet. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på marknadsföringsmeddelanden genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen som finns längst ned i samtliga meddelanden du får från oss. 

Observera att vi kan fortsätta att skicka servicemeddelanden, t.ex. administrativ information om ditt konto eller transaktionsmeddelanden med koppling till någon av dina bokningar fram tills du avslutar ditt konto. 

3. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi kan dela dina personuppgifter med andra parter, inklusive andra koncernföretag och tredje part, till exempel restauranger, anslutna webbplatser eller appar och tjänsteleverantörer som arbetar på uppdrag av oss och mer generellt någon av våra affärspartner eller leverantörer. Om vi säljer eller fråntas vårt företag eller någon del av det och dina personuppgifter rör sådana sålda eller fråntagna delar av vårt företag, eller om vi slås samman med ett annat företag, kan vi dela dina personuppgifter med den nya ägaren av företaget eller vår sammanslagningspartner. Om vi har laglig skyldighet att göra det delar vi personuppgifter för att skydda våra kunder och webbplatsen samt vårt företag, våra rättigheter och vår egendom. 

Om du väljer att skapa en profil på vår webbplats kommer en del av profilinformationen att vara offentlig och kan ses genom att klicka på ditt användarnamn. Du får möjlighet att se din profil som den kommer att presenteras offentligt. Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten gällande dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tjänsteleverantörer från tredje part använder dina personuppgifter för egna syften, utan tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika syften och i enlighet med våra anvisningar. 

Se nedan för mer information om enheter som kan komma åt dina personuppgifter: 

 • Restauranger Vi delar din information med restaurangerna för att de ska kunna utföra och hantera din bokning och behandla klagomål och tvister som rör dem. När du bokar ges du möjlighet att få marknadskommunikation från den berörda restaurangen. Om du ger ditt samtycke till att ta emot marknadsföringsmeddelanden från restaurangen är det hädanefter den som ansvarar för behandling av informationen som vi vidarebefordrar dit.
 • Tjänsteleverantörer från tredje part som tillhandahåller tjänster till oss eller agerar på våra vägnar, i synnerhet avseende affärsanalyser, behandling av data eller betalning, kundtjänst, marknadsföring, PR, spridning av enkätundersökningar eller utlottningar, eller i syfte att motverka bedrägeriObservera att din betalningsinformation behandlas av tjänsteleverantören för betalningen och inte av oss eller restaurangen, som inte har tillgång till den. Tjänsteleverantören behåller dina kreditkortsuppgifter endast för att kunna slutföra transaktionen och endast under den tid som krävs för att hantera eventuella anspråk från kortinnehavarna. Denna betalningsinformation är krypterad och säker. Vi kan även tillåta tjänsteleverantörer från tredje part att samla in uppgifter på våra vägnar, inklusive när det till exempel krävs för att utföra funktionerna på vår webbplats eller för att förbättra spridningen av onlineannonser som är anpassade efter dina intressen. Tjänsteleverantörer från tredje part har tillgång till informationen och kan samla in den i den omfattning som krävs för att se till att deras tjänster fungerar som de ska. De har inte tillstånd att lämna den vidare eller använda den i något annat syfte.
 • Anslutna webbplatser Om du har omdirigerats till vår webbplats från en annan webbplats eller app kan vi dela information om dig (ditt förnamn och första bokstaven i ditt efternamn) samt din bokning med denna samarbetspartner.
 • Företag som tillhör vår grupp Vi kan dela dina personuppgifter inom vår grupp samt med vårt överordnade företag (TripAdvisor LLC) och dotterbolagen till vårt överordnade företag (TripAdvisor-gruppen). I den utsträckning som företagen i vår grupp eller TripAdvisor-gruppen har tillgång till dina uppgifter kommer de att följa rutiner som är minst lika strikta som dem som beskrivs i denna Sekretesspolicy. De kommer även att följa tillämpliga lagar avseende överföringen av marknadsföringsmeddelanden och låter dig välja, som ett minimum, om du vill fortsätta att ta emot sådan kommunikation varje gång du får ett meddelande.

Vi kan också dela din information inom vår grupp, TripAdvisor-gruppen, eller till tredjeparter om vi anser, efter eget gottfinnande, att sådan information måste delges: 

 • för att följa legitima och genomdrivbara stämningar, domstolsbeslut eller annan juridisk process, för att säkerställa eller utöva våra juridiska rättigheter, för försvar mot rättsliga krav, eller på annat sätt som krävs enligt lag. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att lyfta eller avstå från en eventuell juridisk protest eller rättighet som är tillgänglig för oss
 • om vi har laglig skyldighet att göra det kommer vi att dela uppgifter som vi samlar in med brottsbekämpande myndigheter och andra statliga myndigheter. 
 • för att utreda, förebygga eller vidta åtgärder gällande olagliga eller misstänkt olagliga aktiviteter, för att skydda och försvara våra rättigheter, egendom och säkerhet, våra användare eller andra, samt i anslutning till våra användarvillkor eller andra avtal, inklusive med våra partner eller leverantörer. 
 • efter en affärstransaktion, till exempel avyttring, sammanslagning, förvärv, konsolidering eller tillgångsförsäljning, eller i den osannolika händelsen av konkurs.

Vid sidan om ovanstående bestämmelser underrättas du när dina personuppgifter lämnas ut till tredje part och du kan be oss att inte dela sådan information. 

Vi kan också dela anonym eller samlad information med tredje part, inklusive annonsörer och investerare. Till exempel kommer vi att kunna upplysa våra annonsörer om antalet besökare på vår webbplats eller om de populäraste restaurangerna. Denna information innehåller inga personuppgifter. 

4. Så här länge sparar vi dina uppgifter

Vi kan spara viss information som är kopplad till ditt konto i våra register, främst för analysändamål eller för att underhålla våra register. Tidslängden för att behålla dina personuppgifter beror på ändamålet och vår användning. 

Vi behåller endast dina personuppgifter så länge det är strikt nödvändigt för de syften som beskrivs i avsnitt 2, ”Så använder vi dina personliga uppgifter”, eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Tidslängden för att behålla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte är tre år från datumet för din senaste aktivitet. Vi kan behålla vissa personuppgifter längre än så – även efter att ditt konto har avslutats – om det krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter eller för att upprätthålla säkerhet, förhindra bedrägeri och missbruk och för att försvara eller genomdriva våra rättigheter. Om du väljer att avsluta ditt konto slutar dina personliga uppgifter vanligtvis att vara synliga för andra på vår webbplats inom 14 dagar. 

5. Cookies och andra webbtekniker

Vi samlar in information via cookies och andra liknande tekniker (osynliga pixlar). Cookies är små textfiler som placeras automatiskt på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Cookies och osynliga pixlar lagras av din webbläsare. Cookies innehåller grundläggande information om hur du använder internet. Varje gång du besöker vår webbplats återsänder webbläsaren sådana cookies dit, så att din dator eller mobila enhet kan identifieras för att anpassa och förbättra din sökningsupplevelse. 

Du hittar mer information om cookies och liknande tekniker som vi använder (t.ex. osynliga pixlar) i vår Policy för cookies

Du hittar också mer information om cookies i allmänhet, inklusive hur du ser vilka cookies som är installerade på din (mobila) enhet och hur du hanterar och tar bort dem på www.allaboutcookies.org och http://www.youronlinechoices.com/se/

Vi använder cookies på vår webbplats för följande allmänna ändamål: 

 • För att identifiera din webbläsare när du återvänder till vår webbplats och för att registrera och lagra alla inställningar som har definierats under ditt tidigare besök. Om du till exempel har registrerat dig på vår webbplats kan cookies göra det möjligt för oss att behålla dina inloggningsuppgifter så att du slipper ange din anslutningsinformation varje gång. 
 • För att anpassa din sökningsupplevelse och innehållet på vår webbplats. När du exempelvis besöker en internetsida installerar antingen vi, våra tjänsteleverantörer eller våra partner automatiskt en cookie som identifierar din webbläsare när du loggar in på internet och kan därefter visa information utifrån vad som verkar intressant för dig. 
 • För att mäta och dokumentera effektiviteten hos olika funktioner, erbjudanden och elektroniska meddelanden (genom att fastställa vilka e-postmeddelanden som du har öppnat och om du har klickat på en länk i meddelandet). 

Med alternativet Inställningar som finns i verktygsfältet på de flesta webbläsare bör det framgå hur du förhindrar att din webbläsare godkänner nya cookies, hur du får en avisering när du får en ny cookie eller hur du inaktiverar cookies som inte är användbara för dig. Observera att om du avböjer att ta emot cookies är det möjligt att du inte kommer åt verktyg , innehåll eller funktioner som erbjuds på vår webbplats. 

Webbfyrar

Vår webbplats kan även använda webbfyrar (även kallade osynliga GIF-bilder eller osynliga pixlar), som är mycket små digitala bilder med en unik identifierare som fungerar som cookies och som placeras i koden till en webbplats. Vi använder dem för att förstå våra användares sökningsmönster när de flyttar mellan olika delar av vår webbplats i syfte att lämna eller överföra information till cookies, för att få kännedom om du har kommit till vår webbplats via en onlineannons som visas på en webbplats från tredje part och slutligen även för att förbättra vår webbplats. Vi kan även tillåta att våra tjänsteleverantörer använder webbfyrar som hjälper oss fastställa vilka e-postmeddelanden som har öppnats av mottagarna och för att spåra besökares trafik och handlingar på vår webbplats. Detta gör vi för att på ett bättre sätt kunna mäta relevansen av vårt innehåll och effektiviteten hos våra erbjudanden. 

Data som samlas in av affärspartner och annonsnätverk för att sprida riktade annonser 

Vi tillåter att tredjeparter samlar in information om dina onlineaktiviteter genom cookies och andra tekniker. Sådana tredjeparter omfattar reklambyråer som samlar in information om dina intressen när du tittar på eller interagerar med någon av deras annonser på olika sidor. Informationen som samlas in av sådana tredjeparter används därefter för att förutse ditt beteende eller dina önskemål och för att visa riktade annonser på tredjeparters sidor. Observera att vi inte har kontroll över eller tillgång till cookies och andra tekniker som kan användas av tredjeparter för att samla in information om dina intressen och att deras agerande inte omfattas av denna Sekretesspolicy. Vissa av de här företagen är medlemmar i Network Advertising Initiative, som utgör en åtkomstpunkt där du kan välja att inte ta emot riktade annonser från medlemsföretag. Klicka här för mer information. 

DNT-signaler (”Do Not Track”)

Din webbläsare kan sända en ”DNT”-signal (”Do Not Track”) för att informera TheFork och andra webbplatser om att du inte vill bli spårad. På grund av skillnaderna mellan standardkonfigurationerna hos webbläsare på internet och hur de integrerar DNT-signaler, är det inte alltid tydligt för sidoperatörerna om användare faktiskt har valt DNT-parametern eller om de ens känner till att de kan konfigurera den. Observera att TheFork inte kan beakta DNT-signaler för närvarande . 

6. Dina rättigheter 

Du kan kontrollera, komplettera och uppdatera uppgifterna som du har lämnat genom att gå till avsnittet ”Mina personuppgifter” i ditt konto. Du kan också avsluta ditt TheFork- konto i det avsnittet eller genom att kontakta oss på kontakt@thefork.se. Om du bestämmer dig för att avsluta ditt TheFork-konto inaktiverar vi det och tar bort din profilinformation. Kom ihåg att när ditt konto är avslutat kan du inte längre logga in, få tillgång till dina personuppgifter eller använda dina Yums. Du kan dock öppna ett nytt konto när som helst. 

Du kan ändra dina marknadsföringsinställningar när som helst via avsnittet ” Mina prenumerationer” i ditt konto. 

Enligt tillämpliga lagar och bestämmelser kan du ha rätt till åtkomst, rätt till rättelse, rätt till radering av dina personuppgifter, rätt till begränsning av behandling av sådana uppgifter, rätt till dataportabilitet och rätt till invändning mot behandling av dina personuppgifter. Du kan också ha rätt att bestämma hur dina personuppgifter ska användas och hur dina rättigheter ska utövas efter att du avlidit. 

Nedan hittar du mer information om hur och när du kan utöva dina rättigheter. Vi svarar på din begäran inom en månad, men har rätt att utöka perioden till två månader om det behövs, beroende på komplexiteten och antalet begäranden. 

Se nedan för mer information om dina rättigheter:

Du kan ha följande rättigheter i anslutning till dina personuppgifter: 

 • Rätten att begära åtkomst till dina personuppgifter. Detta ger dig möjlighet att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och att kontrollera att vi behandlar dem på ett lagligt sätt. 
 • Rätten att begära att dina uppgifter korrigeras om de är felaktiga. Du kan också komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter som vi har, beroende på ändamålen för behandlingen. 
 • Rätten att begära radering av dina personuppgifter om 
  • dina personuppgifter inte längre krävs för de ändamål för vilka vi samlade in eller behandlade dem, eller 
  • du drar tillbaka ditt samtycke, om behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke och inga andra rättsliga grunder finns, eller 
  • du nekar till hanteringen av dina personuppgifter och vi inte har en övergripande rättslig grund för behandlingen, eller 
  • dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, eller 
  • dina personuppgifter måste raderas för att en juridisk förpliktelse ska efterlevas. 
 • Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Vi efterlever din begäran, såvida vi inte har ett övertygande övergripande legitimt intresse för behandlingen eller om vi måste fortsätta att behandla din personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara ett juridiskt anspråk. 
 • Rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter om 
  • korrektheten hos dina personuppgifter ifrågasätts av dig medan vi verifierar att de stämmer, eller 
  • behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av dina personuppgifter och begär begränsningar, eller 
  • vi inte längre behöver dina personuppgifter för behandlingsändamål, men dina personuppgifter krävs av dig för juridiska anspråk, eller 
  • du har invänt till behandlingen, under den period som vi har för att verifiera övergripande rättsliga grunder. 
 • Rätten till dataportabilitet. Du kan begära ut de personuppgifter som berör dig av oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsligt format. Du kan också begära att vi ska skicka dessa personuppgifter till tredje part, om möjligt. Du har denna rättighet bara när det rör personuppgifter som du har gett oss, behandlingen baseras på samtycke eller krävs för uppfyllande av ett kontrakt mellan dig och oss och behandlingen sker med hjälp av automatiska metoder. 
 • Rätten att ange dina anvisningar för att bestämma hur dina personuppgifter ska användas och hur dina rättigheter ska utövas efter att du avlidit. Om vi informeras om att du har avlidit raderar vi dina personuppgifter, undantaget om vi måste behålla dem på grund av rättsliga eller regelmässiga villkor och/eller rättsliga lagringsperioder och, om tillämpligt, efter att ha informerat en tredje part som kan ha tilldelats oss av dig. 

Du kan utöva flera av dina rättigheter i avsnittet ”Mina personuppgifter” i ditt konto. För att utöva dina andra rättigheter kan du skicka en begäran via e-post till kontakt@thefork.se

Du behöver inte betala en avgift för att få åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan däremot ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, repetitiv eller orimlig. 

För att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt till åtkomst av dina personuppgifter (eller för att utöva några av dina andra rättigheter) kan vi begära att du ger oss en kopia av din ID-handling. Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon som har inte rätt att ta del av dem. 

I syfte att svara snabbare kan vi även komma att kontakta dig och be om mer information i samband med din begäran. 

7. Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder vår webbplats. I detta syfte lägger vi stor vikt vid att skydda uppgifterna som vi samlar in. Även om ingen webbplats kan garantera fullständig säkerhet på grund av svårigheterna som onlineaktiviteter för med sig har vi implementerat och upprätthåller lämpliga organisationsmässiga, tekniska, administrativa och fysiska åtgärder för att skydda de personuppgifter du tillhandahåller till oss från obehörig och otillåten åtkomst och avslöjande samt från oavsiktlig förlust, skada, ändring eller förstörelse. 

Till exempel använder vi datakryptering när vi överför din faktureringsinformation mellan vårt system och system som tillhör andra parter och som vi delar information med. Vi använder även brandväggar och system för intrångsdetektering som ska förhindra obehörig åtkomst till din information. 

8. Uppgifter om minderåriga

Vår webbplats är endast avsedd för vuxna och erbjuder inga tjänster som riktar sig till minderåriga. Vi samlar inte medvetet in uppgifter om minderåriga. Om vi får personuppgifter från någon som vi vet är under 18 år raderar eller förstör vi informationen så snart som det rimligen är möjligt. 

9. Externa länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser , pluginprogram och appar från tredje part. Om du öppnar andra webbplatser från länkarna som tillhandahålls på vår webbplats kan de som driver sådana webbplatser eventuellt samla in eller dela information om dig. Denna information kommer att användas enligt deras sekretesspolicy, vilken kan skilja sig från vår Sekretesspolicy. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser från tredje part och rekommenderar att du läser sekretesspolicyerna på sådana webbplatser från tredje part för att skaffa dig kunskap om deras metoder för att samla in, använda och avslöja personuppgifter. 

10. Internationella överföringar

Dina personuppgifter kan överföras till länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för de ändamål som beskrivs i denna Sekretesspolicy. När vi överför dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vidtar vi följande försiktighetsåtgärder för att se till att dina personuppgifter är ordentligt skyddade. 

Överföringar av personuppgifter görs 

 • till ett land eller företag som av EU-kommissionen bedöms tillhandahålla en adekvat skyddsnivå, eller 
 • till ett land som inte erbjuder tillräckligt skydd, men vars överföring har styrts av EU-kommissionens kontraktsenliga standardklausuler. 

Genom att använda våra tjänster förstår du att dina personuppgifter kan komma att överföras till företagen i vår grupp, TripAdvisor-gruppen och till tredjepartsföretag enligt denna Sekretesspolicy. 

11. Ändringar av Sekretesspolicyn

Vi kan komma att ändra eller justera denna Sekretesspolicy då och då. Datum för de senaste ändringarna kommer att framgå på första sidan i den här Sekretesspolicyn. Alla eventuella ändringar träder ikraft i samband med deras publicering på webbplatsen. Vid större förändringar av denna Sekretesspolicy underrättar vi våra användare genom att skicka e-postmeddelande till deras angivna adresser eller via ett meddelande på vår webbplats. Vi uppmuntrar dig att regelbundet kontrollera vår Sekretesspolicy för att hålla dig uppdaterad om den mest aktuella versionen. 

12. Så här tar du kontakt med oss

Om du har frågor eller klagomål om vår behandling av dina personuppgifter ska du kontakta oss på kontakt@thefork.se. Du har också rätt att framföra ett klagomål till Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (den franska dataskyddsmyndigheten) om det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter. Vi skulle dock uppskatta möjligheten att hantera dina problem innan du kontaktar tillsynsmyndigheten, så kontakta oss i första hand. 

Våra fullständiga kontaktuppgifter är: 

La Fourchette SAS, 70 rue Saint Lazare 75009 Paris, Frankrike 

E-post: kontakt@thefork.se

Attn: Legal Department 

 

Om du kontaktar oss per telefon kan samtalen komma att spelas in. Vi använder de här inspelningarna för att förbättra kvaliteten hos eller efterlevnaden av vår kundtjänst, för att verifiera att din information är korrekt, för att förebygga bedrägeri och för att utbilda våra team. Vi behåller de här inspelningarna så länge de behövs och tar sedan bort dem. Personuppgifter som samlats in under ett samtal behandlas enligt bestämmelserna i denna Sekretesspolicy. 

©2020 La Fourchette SAS. Med ensamrätt