Integritetspolicy

SEKRETESSPOLICY

Senast uppdaterad: 18 december 2020

Vi vet att du delar dina personuppgifter med oss baserat på ett förtroende. Vi tar detta på allvar och strävar efter att säkerställa att vi respekterar din sekretess när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster. Läs igenom den här policyn om sekretess (”Policyn”) noggrant för att ta reda på mer om våra sekretessmetoder.

Vi driver en onlinetjänst som ger sina användare (”du”, ”din”) möjlighet att välja och boka ett bord på en restaurang och, på vissa platser, betala för sin måltid (i denna Policy kallas ovanstående gemensamt för våra Tjänster).

Våra webbplatser, mobilwebbplatser och tillhörande applikationer (gemensamt ”webbplats” eller ”Tjänster”) drivs av La Fourchette SAS och personuppgiftsansvarig. Genom att besöka våra webbplatser och relaterade applikationer, oavsett om det sker på en dator, telefon, surfplatta eller en liknande enhet (alla kallade ”Enhet”), godkänner du de metoder som beskrivs nedan.

Som ett globalt företag är vi verksamma i ett antal länder och territorier där lagarna och sederna skiljer sig åt. Denna Policy ger en allmän översikt över våra sekretessmetoder. Du kan se viss landsspecifik information genom att välja ditt hemland i jurisdiktionslänkarna längst ner i denna Policy.

Information som samlas in

När du besöker eller använder våra Tjänster samlar vi in information från och om dig för att tillhandahålla en mer personanpassad och relevant upplevelse. Viss information samlar vi in automatiskt. Övrig information samlar vi in från olika källor, däribland dotterbolag, affärspartner och andra oberoende källor från tredje part. När du använder våra Tjänster genom att ”klicka dig vidare” från en webbplats från tredje part eller när du besöker webbplatser från tredje part via våra Tjänster, kan dessa webbplatser från tredje part dela information med oss om din användning av deras tjänst. Den information som samlas in kan omfatta följande:

 • kontaktuppgifter, inklusive namn, telefonnummer och post- och e-postadresser;
 • fakturerings- eller betalningsinformation (som ditt kreditkortsnummer, kortinnehavarens namn, utgångsdatum, verifieringskod och faktureringsadress) via vårt partnerskap med en betrodd betaltjänstleverantör;
 • användarnamn och lösenord;
 • foton, omdömen och inlägg i sociala medier som du kan ha tillhandahållit oss;
 • platsinformation;
 • enhetsinformation, till exempel när du har besökt våra Tjänster och information om den Enhet som används (t.ex. IP-adress, programvara eller webbläsare som används, föredragna språk, unika enhetsidentifierare och reklamidentifierare);
 • onlineaktivitet, inklusive sidor som du har besökt, granskat innehåll och granskade applikationer;
 • historik för restaurangbokningar;
 • information om dina restaurangbokningar och restaurangpreferenser.

Vi kan, då du tillhandahåller detta, även samla in information om andra matgäster, inklusive deras e-postadress och annan bokningsinformation, så som deras förnamn och efternamn. Om du delar information med oss om andra personer måste du erhålla deras samtycke.

Utöver de kategorier som anges ovan kan vi även samla in platsinformation om du har angett att din Enhet ska skicka sådan information via sekretessinställningarna på Enheten eller om du till exempel har laddat upp foton som har taggats med platsinformation. Vi kan använda din platsinformation direkt och/eller dela din plats med tredjeparter. Vi samlar in och delar platsinformation för att ge dig relevant innehåll, för att analysera din användning av våra Tjänster, för att förbättra våra Tjänster och för att tillhandahålla rekommendationer. Vi kan till exempel använda din plats för att visa dig restauranger i närheten.

Du kan när som helst ändra sekretessinställningarna på Enheten för att stänga av funktionen att samla in och dela med dig av platsinformation och/eller funktionen att tagga dina bilder med platsinformation. Om du stänger av platsdelning kan det dock påverka vissa funktioner som vi erbjuder. Om du har frågor om sekretessinställningarna på din Enhet föreslår vi att du kontaktar Enhetens tillverkare eller din mobilleverantör för hjälp.

Se avsnittet Cookies för mer information om användningen av cookies och annan teknik som beskrivs i detta avsnitt, inklusive dina val i samband med sådan teknik.

Användning av information

Vi strävar efter att förse dig med relevant innehåll i våra Tjänster och respektera datasekretesslagarna i de olika jurisdiktioner där vi verkar. Vi använder information om dig så att vi kan hjälpa dig att utnyttja och använda våra Tjänster, inklusive på följande sätt:

 • registrera dig och hantera ditt konto, däribland för att du ska kunna få åtkomst till och använda våra tjänster;
 • underlätta dina restaurangbokningar;
 • mäta intresse för och förbättra våra Tjänster;
 • meddela dig om specialerbjudanden och tjänster som är tillgängliga från oss, våra dotterbolag, våra partner eller restauranger som kan vara av intresse för dig;
 • driva och hantera bonusprogrammet;
 • kommunicera med dig;
 • göra det möjligt för oss att publicera dina omdömen, betyg, foruminlägg, foton och annat innehåll;
 • organisera utlottningar, tävlingar eller enkäter;
 • anpassa din upplevelse, däribland anpassa de annonser som visas för dig på våra Tjänster och via internet;
 • dra slutsatser om dina intressen eller preferenser;
 • ge dig en optimerad upplevelse och gruppera användare av våra Tjänster baserat på till exempel användning och demografi;
 • skicka inbjudningar till enkäter eller marknadsundersökningar;
 • svara på dina frågor och kommentarer;
 • lösa tvister eller felsöka problem;
 • förhindra potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter;
 • genomdriva våra villkor för användning och tillkännagivanden; och annat som beskrivs för dig vid tidpunkten för insamlingen.

Observera att viss information om dig krävs för att vi ska kunna tillhandahålla relevanta erbjudanden från oss, våra dotterbolag, våra partner och restauranger för att du ska kunna dra nytta av andra fördelar med att vara en registrerad användare. Läs avsnittet ”Informationsalternativ” nedan för information om dina val i samband med insamling och användning av dina uppgifter.

Informationsdelning

För att kunna tillhandahålla vissa av våra Tjänster kan vi behöva dela information med vissa andra tredjeparter, däribland vår företagsgrupp, under följande omständigheter:

 • Vår företagsgrupp. Vi delar information med företag i vår företagsfamilj så att vi kan ge dig information om produkter och tjänster, både restaurangrelaterade och andra, som kan intressera dig. Dessa företag och webbplatser följer denna Policy och alla tillämpliga lagar som reglerar överföringen av reklammeddelanden.
 • Restauranger. Vi delar din information med våra partnerrestauranger för att ge dem möjlighet att genomföra och hantera dina restaurangbokningar och för att sköta klagomål eller tvister i samband med dem. När du gör en bokning kan du få möjlighet att välja att ta emot marknadsföringsmeddelanden från den berörda restaurangen. Om du samtycker till att ta emot marknadsföringsmeddelanden från restaurangen ansvarar restaurangen för all behandling av den information vi förmedlar till den.
 • Leverantörer. Vi delar information med vissa leverantörer som används för att underlätta våra Tjänster, däribland för att hjälpa till med transaktioner, som eventuella bokningar du gör.
 • Affärspartner. Vi kan dela information om dig, dina Enheter och din användning av våra Tjänster med våra betrodda affärspartner. Vi kan till exempel dela information så att vi kan förse dig med relevant innehåll eller för att underlätta betalning för din måltid på en restaurang. Denna delning sker vanligtvis i enlighet med skriftliga avtal som omfattar skyldigheter gällande konfidentialitet, sekretess och säkerhet. Observera dock att vi inte kontrollerar sekretessrutinerna för dessa affärspartner från tredje part.
 • Webbplatser för sociala medier. När du använder våra Tjänster och väljer att dela information med webbplatser för sociala medier från tredje part styrs den information du delar av sekretesspolicyerna för dessa sociala medier-webbplatser och de sekretessinställningar som du har angett för de sociala medier-webbplatserna.
 • Annonsnätverk. Vi samlar ibland in och delar information om dina intressen med annonsnätverk. Vissa av företagen är medlemmar i Network Advertising Initiative eller Digital Advertising Alliance som erbjuder en plats där du kan välja bort riktade annonser från medlemsföretag. Klicka här för att ta reda på mer.
 • Andra tredjeparter, t.ex. hänvisande webbplatser. Tredjeparter kan också hjälpa oss att samla in information genom till exempel driftsfunktioner på vår webbplats eller underlätta leveransen av onlineannonsering som skräddarsys efter dina intressen. Vi kan dela målgruppssegment och annan information med tredjeparter som använder den informationen för skräddarsydd annonsering till dig.

Tredjeparter får endast samla in eller komma åt information efter behov för att kunna utföra sina tillåtna funktioner.

Vissa versioner av Enheters operativsystem ger dig möjlighet att välja bort vissa typer av informationsdelning, däribland till vissa annonsnätverk. Kontrollera dina Enhetsinställningar om du vill begränsa sådan spårning.

Informationsalternativ

Du har valmöjligheter avseende insamlingen och användningen av dina uppgifter.

Dina alternativ:

●    Du kan välja hur vi ska kommunicera med dig. Du kan välja att inte uppge viss information för oss, även om det kan krävas för att dra nytta av vissa funktioner som erbjuds på våra webbplatser.

●    Du kan förhindra insamling av geografisk information, men observera att om du stänger av platsdelning kan det påverka vissa funktioner i våra Tjänster.

●    Som användare kan du när som helst ändra dina marknadsföringsprenumerationer, däribland prenumerationsalternativen för e-post. Du får även möjlighet att avregistrera dig från marknadsföringsmeddelanden i e-postmeddelanden vi skickar.

Informationsöverföringar

Vi är ett globalt företag och verkar inom många olika jurisdiktioner. Om vi överför dina uppgifter till andra länder kommer vi att använda och skydda den informationen enligt beskrivningen i denna Policy och i enlighet med gällande lag.

Informationssäkerhet

Vi har implementerat lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsrutiner för att skydda din information.

Vi tillåter endast att specifika anställda får tillgång till personuppgifter och de får endast göra detta i syfte att utföra tillåtna affärsfunktioner. Vi använder kryptering vid överföring av din information mellan ditt system och våra, och mellan våra system och de som tillhör de parter som vi delar information med. Vi använder även brandväggar och system för intrångsdetektering som ska bidra till att förhindra obehörig åtkomst till din information. Vi kan dock inte garantera informationssäkerheten från obehörigt intrång eller obehörig användning, maskinvaru- eller programvarufel eller andra omständigheter utanför vår kontroll.

Kvarhållande av information

Vi behåller kopior av din information så länge så länge det krävs i samband med de syften som anges i denna Policy, såvida inte tillämplig lag kräver en längre kvarhållningsperiod. Dessutom kan vi behålla din information under den tid som krävs för att upprätta, utöva eller försvara juridiska rättigheter.

Do Not Track-signaler

Vår webbplats är inte avsedd att svara på signalbegäranden om ”Do Not Track” (”DNT”) från webbläsare. Detta beror på bristen på global, standardiserad tolkning som definierar ”Do Not Track”-signaler. När branschen har fastställt standarder som rör det här problemet kan vi ompröva denna metod.

Policyändringar och meddelanden

Vi kan komma att uppdatera denna Policy i framtiden. Om vi anser att vissa ändringar är väsentliga meddelar vi dig genom att göra något av följande: Skicka ett meddelande om ändringarna till den e-postadress du har uppgett för oss och/eller visa ett meddelande på webbplatsen och/eller publicera en uppdaterad Policy på webbplatsen. Vi anger högst upp i denna Policy när den senast uppdaterades. Vi rekommenderar att du återkommer med jämna mellanrum för att granska den senaste versionen och regelbundet granskar den här Policyn för aktuell information om våra sekretessmetoder.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring denna Policy eller databehandling eller vill kontakta oss, kan du kontakta oss via e-post på kontakt@thefork.se.

 

EUROPA

Sekretesspolicy för allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR-policy”)

Denna GDPR-policy gäller personer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), inklusive de som är baserade i Storbritannien. Denna GDPR-policy kompletterar vår Policy; om uttalandet strider mot GDPR-policyn gäller dock GDPR-policyn för personer inom EES.

Registeransvarig för personuppgifter

La Fourchette SAS är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in.

Våra kontaktuppgifter är:

La Fourchette SAS

70 rue Saint-Lazare

75009 Paris

Frankrike

Attn: Privacy Officer

 

Dina rättigheter enligt GDPR

Du har vissa rättigheter gällande dina personuppgifter.

Dina rättigheter med avseende på dina egna personuppgifter omfattar följande:

 • Rätten att begära åtkomst till dina personuppgifter. Detta ger dig möjlighet att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig. 
 • Rätten att begära att dina personuppgifter korrigeras om de är felaktiga. Du kan också komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter som vi har, med hänsyn till ändamålen för behandlingen. 
 • Rätten att begära radering av dina personuppgifter om
  • dina personuppgifter inte längre krävs för de ändamål för vilka vi samlade in eller behandlade dem; eller
  • du drar tillbaka ditt samtycke, om behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke och inga andra rättsliga grunder finns, eller
  • du nekar till hanteringen av dina personuppgifter och vi inte har en övergripande rättslig grund för behandlingen, eller
  • dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, eller
  • dina personuppgifter måste raderas för att en juridisk förpliktelse ska efterlevas. 
 • Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Vi efterlever din begäran, såvida vi inte har ett övertygande övergripande legitimt intresse för behandlingen eller om vi måste fortsätta att behandla dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara ett juridiskt anspråk. 
 • Rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter, om:
  • korrektheten hos dina personuppgifter ifrågasätts av dig under den period då vi ska kontrollera korrektheten hos personuppgifterna
  • behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av dina personuppgifter och begär begränsningar, eller
  • vi inte längre behöver dina personuppgifter för behandlingsändamål, men dina personuppgifter krävs av dig för juridiska anspråk, eller
  • du har invänt till behandlingen, under den period som vi har för att verifiera övergripande rättsliga grunder. 
 • Rätten till dataportabilitet. Du kan begära att vi ska skicka dessa personuppgifter till en tredje part, om möjligt. Du har denna rättighet bara när det rör personuppgifter som du tillhandahållit till oss där behandlingen baseras på samtycke eller krävs för uppfyllande av ett kontrakt mellan dig och oss och behandlingen sker med hjälp av automatiska metoder.

Du behöver inte betala en avgift för att få åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheter som beskrivs i denna Policy). Vi kan däremot ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, repetitiv eller orimlig.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att komma åt dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rätt att ta del av dem. I syfte att svara snabbare kan vi även komma att kontakta dig och be om mer information i samband med din begäran. Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka en begäran via e-post till kontakt@thefork.se.

Användning av information

Vi använder bara dina personuppgifter när det är tillåtet enligt lag.

I enlighet med GDPR använder vi dina personuppgifter i en eller flera av följande omständigheter:

 • När vi ska fullgöra det avtal vi håller på att ingå eller har ingått med dig.
 • När det krävs för våra (eller en tredje parts) legitima intressen och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter sådana intressen.
 • När vi måste följa en lagstadgad eller rättslig förpliktelse.
 • Med ditt samtycke.

Internationella överföringar

Dina personuppgifter kan lagras eller överföras till länder utanför EES för de ändamål som beskrivs i denna Policy. När vi lagrar eller överför dina personuppgifter utanför EES vidtar vi följande försiktighetsåtgärder för att se till att dina personuppgifter är ordentligt skyddade.

När vi lagrar eller överför dina personuppgifter utanför EES gör vi det i enlighet med tillämplig lag och vi garanterar att en liknande skyddsnivå erbjuds för detta förfarande genom att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder. Överföringar av personuppgifter görs

 • till ett land eller som av EU-kommissionen bedöms tillhandahålla en adekvat skyddsnivå, eller
 • till ett land som inte erbjuder tillräckligt skydd, men vars överföring har styrts av EU-kommissionens kontraktsenliga standardklausuler eller genom tillämpandet av andra lämpliga gränsöverskridande överföringslösningar som ger tillräckligt skydd.

Genom att använda våra tjänster samtycker du till att dina personuppgifter kan överföras till våra anläggningar och de tredjeparter med vilka vi delar dem enligt denna Policy.