Integritetspolicy

Översikt

Bookatable har ett åtagande att skydda din personliga information och att vara tydliga och öppna om vilka uppgifter vi samlar in och hur de kommer att användas. Den här policyn förklarar hur Bookatable Limited och övriga bolag inom koncernen använder de personuppgifter som vi samlar in när du använder vår webbplats eller våra digitala tjänster och plattformar eller som du delger oss.

Den information som ges i den här policyn gäller ditt användande av www.bookatable.se, Bookatables digitala plattformar och internettjänster. Läs igenom policyn noggrant för att informera dig om hur vi ser på och behandlar dina personuppgifter samt hur vi kommer att använda dem.

 1. Vilka vi är och hur du kan kontakta oss
 2. Om vårt dataskyddsombud
 3. Andra policyer du bör läsa
 4. Information som vi samlar in om dig
 5. Marknadsföringskommunikation
 6. Information som vi samlar in om dig från andra platser
 7. Var vi lagrar dina personuppgifter
 8. Internationella överföringar av personuppgifter
 9. Delning av dina personuppgifter
 10. Hur länge vi sparar dina personuppgifter
 11. Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
 12. Vad du kan göra om du är missnöjd med hur vi använder dina uppgifter
 13. Om datasäkerhet
 14. Ändringar i vår sekretesspolicy
 1. Vilka vi är och hur du kan kontakta oss

Bookatable Limited agerar personuppgiftsansvarig när du använder våra webbplatser, digitala plattformar och tjänster.

Om du behöver kontakta oss finns det flera sätt att välja på. Du kan:

 • Skicka ett e-postmeddelande till hello@bookatable.com; eller
 • Skicka ett brev till vårt huvudkontor: Bookatable Limited, 7 Soho Square, London, W1D 3QB, England. Eller
 • Kontakta Bookatable Sverige AB med hjälp av någon av kontaktuppgifterna på denna webbplats.
 1. Om vårt dataskyddsombud

Visserligen har alla på Bookatable ett ansvar för att skydda och respektera din integritet, men vi har även ett dataskyddsombud som hanterar allt som rör personuppgifter på Bookatable. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till legal@bookatable.com.

 1. Övriga policyer och information som vi uppmuntrar dig att läsa

Trots att den här sekretesspolicyn innehåller all den information du behöver om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter på våra webbplatser så finns det en del information på andra platser som eventuellt kan vara relevant och som vi rekommenderar att du läser.

 • Ytterligare sekretesspolicyer
 • Vår cookiepolicy
 • Användarvillkoren för vår webbplats
 • Länkade plattformar
 • Ytterligare sekretesspolicyer

Detta är vår huvudsakliga sekretesspolicy som gäller när du använder vår webbplats och de digitala tjänster och produkter som erbjuds av Bookatable. Det kan dock finnas ytterligare information i sekretesspolicyerna för specifika digitala produkter och tjänster. Läs igenom dessa policyer när du registrerar dig för eller prenumererar på dessa produkter och tjänster.

 • Vår cookiepolicy

När du använder vår webbplats och andra digitala produkter och tjänster som erbjuds av oss kan information komma att samlas in med hjälp av cookies, för att särskilja dig från andra användare av vår webbplats och andra digitala produkter och tjänster. Vi har en separat cookiepolicy som beskriver vår användning av cookies och de ändamål vi använder dem för. Vi rekommenderar att du läser vår cookiepolicy här (https://www.bookatable.se/juridiskt).

 • Användarvillkor

Användarvillkoren för vår webbplats beskriver de villkor som gäller för din användning av vår webbplats och ska läsas tillsammans med den här sekretesspolicyn. Du hittar användarvillkoren för vår webbplats här (https://www.bookatable.se/juridiskt).

 • Länkade plattformar

Vår webbplats kan innehålla länkar till och från våra webbplatser och digitala plattformar i våra partners nätverk, annonsörer, dotterbolag, restauranger och sidor på sociala medier. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera att de alla har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte tar något ansvar för dessa. Läs igenom dessa policyer innan du anger några personuppgifter på dessa webbplatser.

 1. Information som vi samlar in om dig

Det här avsnittet beskriver:

 • Hur vi samlar in din personliga information;
 • Vilka typer av information som vi samlar in;
 • En beskrivning av hur vi planerar att använda den information som vi samlar in;
 • Den rättsliga grund som vi kommer att förlita oss på när vi behandlar den information som samlats in; samt
 • Där detta är möjligt, hur länge vi kommer att spara den insamlade informationen.

Vi kan komma att samla in följande typer av information om dig:

 

Insamlad information

Ändamål/aktivitet

Typ av information

Rättslig grund för behandling

Lagringsperiod

Information som du ger oss när du deltar i en tävling eller kampanj (“Kampanjuppgifter”).

För att göra det möjligt för oss att skicka ytterligare information om tävlingen, kampanjen eller ett pris om du vinner. Såvida inget annat anges kommer vi enbart att använda den information som samlas in för att hantera och administrera tävlingar eller kampanjer.

Kampanjuppgifter kan till exempel innefatta ditt namn och din e-postadress.

Om du vinner ett pris kan det hända att vi ber om din fullständiga adress för att kunna skicka det till dig.

Uppfyllande av ett avtal mellan dig och oss att delta i tävlingen eller kampanjen.

Såvida ingenting annat anges i villkoren för tävlingen eller kampanjen kommer Kampanjuppgifter att raderas 12 månader efter det att tävlingen eller kampanjen avslutats.

Information som du ger oss när du fyller i en undersökning, besvarar en enkät eller skickar ett omdöme eller feedback om en restaurang (“Recensionsuppgifter”).

För att samla in information om ett visst ärende, t. ex. våra tjänster till dig eller ett omdöme om en restaurang som du har besökt.

I många fall är undersökningar och enkäter anonyma och vi samlar enbart in personuppgifter för statistikändamål. Om så inte är fallet kommer vi att informera dig om detta i samband med att uppgifterna samlas in.

Informationen kan innefatta ditt fullständiga namn, din e-postadress och andra personuppgifter som efterfrågas.

Vi kommer att använda vårt berättigade intresse för att övervaka och förbättra våra produkter och tjänster för våra kunder som rättslig grund för behandling av Recensionsuppgifter.

Trots att vi gärna vill spara omdömen och feedback från dig för att hjälpa andra matgäster kommer vi att anonymisera eller radera dina omdömen och din feedback efter 5 år.

All information som samlas in efter en undersökning eller enkät kommer att raderas inom 3 år från den tidpunkt då du skickade in dina svar. Den enda information som kommer att sparas kommer att vara sammanställd, statistisk data.

Om du registrerar dig för någon av våra digitala produkter eller tjänster via ett konto kommer vi att be om uppgifter som vi behöver för att identifiera dig och tillhandahålla de aktuella produkterna och tjänsterna till dig (“Kontouppgifter”).

Kontouppgifter kommer att behandlas för ändamålet att driva våra webbplatser, tillhandahålla de digitala tjänster du registrerar dig för, kommunicera med dig om dessa digitala produkter och tjänster samt för att skapa säkerhetskopior av våra tjänster.

Kontouppgifter kommer att innefatta ditt fullständiga namn och din e-postadress. Det kan hända att vi också ber dig att ange ett lösenord så att du kan logga in på ditt konto på ett säkert sätt.

Uppfyllandet av ett avtal mellan dig och oss om att tillhandahålla digitala produkter och tjänster är den rättsliga grunden för behandling av Kontouppgifter.

Vi kommer att spara Kontouppgifterna så länge som du har ett konto hos oss. Om du inte använder ditt konto på 24 månader kommer vi att radera dina Kontouppgifter, så att vi inte sparar information under längre tid än nödvändigt. Du kan givetvis öppna ett nytt konto om så önskas.

Information som du ger oss i samband med att du bokar en restaurang (“Bokningsuppgifter”).

Den här informationen används för att göra det möjligt för oss att tillhandahålla restaurangbokningstjänster och göra din bokning hos restaurangen.

Vi använder även denna information för att visa dig dina tidigare restaurangbokningar och -avbokningar.

Vi kommer att be om förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och eventuella särskilda önskemål du har i samband med din bokning.

Den rättsliga grunden för behandling av den här informationen är avtalet mellan dig och oss i relation till din bokning.

Vi sparar dina Bokningsuppgifter i 3 år efter din senaste måltidsupplevelse. Om du ger oss ny information kommer vi att uppdatera dina uppgifter.

Information du ger oss när du betalar en depositionsavgift till en restaurang (“Betalningsuppgifter”).

Om du betalar en depositionsavgift för att bekräfta din bokning kommer vi att använda den här informationen enbart för att erlägga just denna depositionsavgift för just denna restaurangbokning.

Vi kommer att be om namnet på ditt kredit- eller betalkort, kredit- eller betalkortsnummer, CCV och sista giltighetsdatum för kortet.

Den rättsliga grunden för att behandla Betalningsuppgifter är för att uppfylla det avtal som finns mellan dig och oss i relation till din bokning.

Vi sparar inte Betalningsuppgifter längre än nödvändigt. Betalningsuppgifter sparas max 12 månader efter din senaste måltidsupplevelse.

Information som du ger oss när du kommunicerar med oss, t. ex. via e-post eller kontaktformuläret på vår webbplats (“Kommunikationsuppgifter”)

Den här informationen används för att göra det möjligt för oss att besvara eller följa upp dina kommentarer, frågor eller önskemål.

· Informationen kan innefatta ditt fullständiga namn, din e-postadress och annan personlig information som du ger oss för att vi ska kunna hantera din kommunikation.

Vi kommer att använda vårt berättigade intresse för att hjälpa dig och besvara dina kommunikationer som rättslig grund för att behandla Kommunikationsuppgifter.

Vi kommer att spara Kommunikationsuppgifter så länge som behövs för att vi ska kunna hantera det ärende som kommunikationen rör. Förutsatt att ditt ärende har behandlats, och såvida vi inte meddelar någonting annat, kommer vi att radera dina Kommunikationsuppgifter inom 3 år.

Frivillig information

När du delger oss information (till exempel den information som beskrivs i ovanstående scenarier), kan det hända att vi ber om ytterligare, frivillig information. Den här informationen kommer att markeras som frivillig och kommer att användas för att ge oss bättre förståelse för våra kunder, så att vi bättre kan anpassa våra tjänster till dem och dig.

Statistisk information

Vi samlar även in och använder sammanställd data som statistisk och demografisk information (“Sammanställd data”). Sammanställd data kan utvinnas från dina personuppgifter, men avslöjar inte din identitet på något sätt. Exempelvis kan det hända att vi kommer att sammanställa information om din användning och din enhet, för att beräkna hur många procent av våra användare som utnyttjar en viss funktion på vår webbplats. Sammanställd data används enbart för våra egna affärsändamål.

Känsliga personuppgifter

Även om vi inte ber om känsliga personuppgifter så finns det avsnitt på våra webbplatser där du kan fylla i ytterligare information och särskilda önskemål, till exempel under bokningsprocessen eller när du skickar in omdömen. Känsliga personuppgifter kan till exempel vara särskilda önskemål som rör funktionshinder eller hälsotillstånd som matallergier. Om du skickar in information i dessa fria textrutor, ange endast sådant som du känner dig bekväm med att dela och håll alltid i åtanke att detta kan vara känslig information. Om du skickar sådan information i samband med din bokning kommer denna att förbli konfidentiell och enbart användas för att göra din bokning och hantera eventuella särskilda önskemål. Om du skriver omdömen eller feedback för vår webbplats, kom ihåg att denna information kommer att vara synlig för andra användare av webbplatsen – och glöm inte att omdömen kan skickas in anonymt om så önskas.

Barn och personuppgifter

Den här webbplatsen är inte avsedd att användas av barn och vi samlar inte medvetet in någon information som rör barn. Om vi får vetskap om att vi har information som rör ett barn under 16 år kommer vi att vidta alla nödvändiga åtgärder för att efterleva dataskyddslagstiftningen, inklusive, om detta är lämpligt, att radera informationen. Om du får vetskap om att ditt barn (under 16 år) har delgett oss sina personuppgifter utan ditt samtycke ber vi dig att meddela oss snaras genom att kontakta oss på legal@bookatable.com så att vi kan vidta lämpliga åtgärder.

 1. Marknadsföringskommunikation

När du registrerar dig för något av våra nyhetsbrev eller annan marknadsföringskommunikation kommer vi att använda de uppgifter du delger oss, oftast bara ditt namn och din e-postadress, för att göra det möjligt för oss att skicka dig våra nyhetsbrev, restaurangerbjudanden eller andra kommunikationer du har bett om. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ändamålet att skicka reklam via e-post, baserat på ditt samtycke. Marknadskommunikation skickas direkt från det lokala Bookatablebolaget i det land där du genomfört din bokning som även agerar som personuppgiftsansvarig för marknadskommunikationen. Dessa delar inte din personliga information i marknadsföringssyften med andra företag i eller utanför Bookatablekoncernen.

Oroa dig inte om du vid någon tidpunkt bestämmer dig för att du inte längre vill ta emot den här typen av e-postmeddelanden. Du kan när som helst avsluta din prenumeration. Det finns flera olika sätt att göra detta på: (i) det finns alltid möjlighet att avsluta prenumerationen längst ner i de meddelanden vi skickar till dig; och (ii) du kan även kontakta oss via e-post eller brev, via de kontaktuppgifter som tillhandahålls i detta dokument.

Vi kommer normalt sett att fortsätta skicka marknadsföringskommunikation till dig tills du väljer att avsluta din prenumeration, men om vi inte har hört av dig på ett tag eller märker att du inte har öppnat våra e-postmeddelanden på 24 månader, så kommer vi att ta bort dina uppgifter från vår databas. Det finns ingenting som hindrar dig från att när som helst börja prenumerera igen.

Om du har registrerat dig för någon av våra tjänster eller bokat en restaurang genom oss kommer du att fortsätta få e-postmeddelanden som rör dessa tjänster eller bokningar (t. ex. bekräftelser och påminnelser via e-post). Även om du väljer att inte längre få marknadsföringsmeddelanden från oss kommer detta inte att påverka sådana e-postmeddelanden som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra och restaurangernas tjänster.

Från tid till annan kan vi även komma att använda dina användnings- och enhetsdata för att ge dig förslag och rekommendationer om varor eller tjänster som eventuellt kan intressera dig. Detta är nödvändigt för vårt berättigade affärsintresse att utveckla våra produkter och tjänster samt få vår verksamhet att växa.

Reklam från restauranger och partnernätverk

När du bokar en restaurang kan det hända att du ges möjlighet att tacka ja till reklam från denna restaurang eller dess partnernätverk. Vi kommer alltid att be om ditt uttryckliga samtycke innan vi ger restauranger eller partnernätverk tillstånd att kommunicera med dig. Restauranger och partnernätverk kommer att ha åtkomst till information om vilka individer som har tackat ja och vilka som har valt att tacka nej.

Marknadsföring från restaurangerna och partnernätverken omfattas av deras egna sekretesspolicyer och du bör läsa dessa för ytterligare information.

 1. Information om dig som vi samlar in från andra platser

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster kan det hända att vi erhåller personlig information om dig från andra källor, inklusive:

 • Information om dig om du använder någon av de övriga webbplatser som vi driver eller de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Vi har även nära samarbeten med utomstående parter (inklusive exempelvis affärspartners, tekniska tjänsteoperatörer, betalningstjänster, analystjänster som Google Analytics och sökinformationföretag) och kan eventuellt erhålla information om dig från dem. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse för att övervaka och förbättra vår webbplats, våra produkter och tjänster.
 • Information från våra webbservrars loggar, till exempel information om din dator, som din IP-adress, ditt operativsystem och vilken typ av webbläsare du använder. Det kan även hända att vi samlar in information om vilka sökningar du gör på vår webbplats, vilka webbplatser eller restaurangsidor du besöker, samt hur du interagerar med de kommunikationer vi skickar till dig, till exempel när du öppnar våra e-postmeddelanden. (“Användnings- och enhetsdata”). Vi använder den här informationen för systemadministration och för att analysera hur människor använder våra webbplatser och våra digitala tjänster och plattformar, som till exempel våra mobilappar. Det hjälper oss även att erbjuda den bästa infrastrukturen för din webbupplevelse. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse för att övervaka och förbättra vår webbplats, våra produkter och tjänster.
 • Som nämns ovan samlar vi in information med hjälp av cookies som lagras på din enhet och berättar hur du använder vår webbplats, våra digitala produkter och tjänster. Du kan läsa vår cookiepolicy här (bookatable.co.uk/cookies-policy).
 • Vår webbplats kan ge dig möjlighet att dela dina upplevelser och kontakta oss via sociala nätverk från tredje part, som Facebook och Twitter. Vi kommer eventuellt att samla in information från våra sidor på sociala medier, inklusive gillningar, delningar och tweets, samt om innehållet på sociala nätverkssidor. Vi har ingen kontroll över sekretessen för den information du anger på sociala medier och de sekretesspolicyer som gäller för dessa sociala medier är de som gäller när deras tjänster används.
 1. Vår relation till restauranger

Även om vi normalt har rollen som personuppgiftsansvarig när du använder våra tjänster direkt, till exempel när du använder våra webbplatser eller mobilappar, så tillhandahåller vi även bland annat våra bokningstjänster till utomstående parter. När vi tillhandahåller våra tjänster till restauranger, exempelvis i samband med att en restaurang använder vår bokningsplattform på sin egen webbplats, anlitar restaurangerna oss som tjänsteleverantör. Detta innebär att vi inte har rollen som personuppgiftsansvarig, utan istället personuppgiftsbiträde å restaurangens vägnar. Vi har ingen kontroll över uppgifter där en restaurang agerar personuppgiftsansvarig och rekommenderar att du läser varje restaurangs sekretesspolicy där detta är fallet.

 1. Var vi lagrar dina personuppgifter

All information du ger oss lagras på säkra servrar i Storbritannien eller inom EES-området. Om vi inte meddelar någonting annat i ett specifikt sekretessmeddelande från oss så överför vi inga personuppgifter till något land utanför EES-området.

Trots att vi gör vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter så kan överföring av personuppgifter över internet aldrig bli helt säker. Både vi och våra tjänsteleverantörer kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, men informationen anges ändå helt på egen risk.

 1. Delning av dina personuppgifter

Vi delar bara dina personuppgifter med personer som har behov av att känna till denna information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med följande:

 • Restauranger – vi delar Bokningsuppgifter, Recensionsuppgifter, Betalningsuppgifter om tillämpligt, samt övrig relevant information som du ger oss med de restauranger som du beställer tjänster från. Den här informationen delges restaurangerna för att de ska kunna behandla och hantera din bokning. När vi har överfört informationen till restaurangen, tar denna över rollen som personuppgiftsansvarig och vi får rollen personuppgiftsbiträde.
 • Partnernätverk – när du bokar en restaurang via något av våra partnernätverk, till exempel en bokningswebbplats från tredje part, delar vi Bokningsuppgifter, Recensionsuppgifter och annan relevant information som du ger oss med partnernätverket i fråga. Vi delar aldrig Betalningsuppgifter med partnernätverk. När vi har överfört informationen till partnernätverket, tar detta över rollen som personuppgiftsansvarig för denna information och vi får rollen personuppgiftsbiträde.
 • Betalnings- och faktureringstjänster – för att kunna göra en bokning hos vissa restauranger måste du erlägga en depositionsavgift eller tillhandahålla din kredit- eller betalkortsinformation för att bekräfta bokningen. För att behandla denna information delar vi relevanta Betalningsuppgifter med utomstående betalnings- och faktureringstjänster.
 • Inom Bookatable-koncernen – det kan hända att vi delar dina personuppgifter med någon medlem i vår koncern, vilket innefattar våra dotterbolag, vårt moderbolag och dess dotterbolag, i den utsträckning som krävs och för samma ändamål som den inledande behandlingen som beskrivs i denna policy.

Vi delar till exempel din bokningsdata med ditt lokala Bookatablebolag (med andra ord bolaget i det land du befinner dig i och utför din bokning genom), det kan även förekomma att vi delar dina Bokningsuppgifter med ett av våra koncernföretag i ett annat land om du bokar en restaurang i detta land via vår brittiska webbplats. Vi delar även den här informationen med Michelin Travel Partner S.A.S, som ingår i Michelin Group, för ändamålet att vara värd för vår marknadsföringsdatabas.

De koncernföretag som omfattas är:

Bookatable Limited

Bookatable AB och 2 Book AB

Bookatable AB, Suomen sivuliike

Bookatable ApS

Bookatable Norway NUF

Bookatable GmbH & Co. KG

Livebookings SL

Bookatable Inc

 • Tjänsteleverantörer – Bookatable kan komma att dela dina personuppgifter med utvalda tjänsteleverantörer som Bookatable eventuellt använder i samband med att vi behandlar förfrågningar från dig eller tillhandahåller tjänster. Dessa tjänsteleverantörer agerar personuppgiftsbiträden å våra vägnar och tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster, som webbhotell och SMS-tjänster.

Tjänsteleverantörerna i fråga har en lagstadgad skyldighet att hålla de personuppgifter de tar emot konfidentiella och säkra samt att endast använda dessa personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med utomstående parter:

 • I händelse att vi säljer eller överför någon verksamhet eller tillgång, i vilket fall vi kan komma att dela dina personuppgifter med den potentiella köparen eller mottagaren av verksamheten eller tillgången.
 • Om vi är skyldiga att avslöja eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att kunna genomföra eller verkställa våra användarvillkor eller andra avtal; eller för att skydda Bookatable-koncernens, våra kunders eller någon annans rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta innefattar utbyte av information med andra företag och organisationer för att förebygga bedrägeri och minska kreditrisken.
 • För att hantera risker och rättsliga tvister samt för att få professionell juridisk rådgivning. Den här typen av delning kommer att göras under konfidentialitet och endast till våra professionella rådgivare som omfattas av sekretessplikt.
 1. Hur länge kommer vi att spara personlig information

Som regel kommer vi inte att spara dina personuppgifter för något eller några ändamål längre än vad som behövs för att vi ska kunna uppfylla de ändamål som informationen samlades in för, inklusive i syfte att uppfylla eventuella lagstadgade eller bokföringsrelaterade krav samt rapporteringskrav. För mer exakt information om lagringsperioder, se avsnitt 5 ovan. Trots att vi gör vårt yttersta för att hålla dessa lagringsperioder kommer vi där det finns ett juridiskt, bokföringsrelaterat eller skattemässigt skäl till att informationen sparas under längre tid att göra detta, men enbart under så lång tid som krävs för att uppfylla det aktuella juridiska, bokföringsrelaterade eller skattemässiga skälet.

För att avgöra hur länge personuppgifter bör sparas tar vi hänsyn till mängden, arten och känsligheten hos personuppgifterna, storleken på skaderisken vid otillåten användning eller obehörigt avslöjande av dina personuppgifter, det ändamål vi behandlar uppgifterna för och om vi kan uppnå dessa ändamål på andra sätt samt gällande lagstadgade krav.

Under vissa omständigheter kan det hända att vi anonymiserar dina personuppgifter (så att de inte längre kan härledas till dig) för forsknings- eller statistikändamål. Där så är fallet kan vi använda informationen under obegränsad tid, utan att meddela dig ytterligare.

 1. Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Dataskyddslagstiftningen ger dig vissa rättigheter när det gäller behandling av dina uppgifter. Detta är rättigheterna att:

 • bli informerad
 • komma åt dina uppgifter
 • korrigera dina uppgifter
 • radera dina uppgifter
 • begränsa behandlingen
 • överföra dina uppgifter
 • motsätta dig behandling
 • Rätten att bli informerad

Du har rätt till information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, inklusive om vilka vi är, hur vi använder dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har när det gäller dina uppgifter. Vi har samlat all information du behöver i den här sekretesspolicyn.

 • Rätten att komma åt dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Vi kan bekräfta om dina uppgifter behandlas eller inte och ge dig åtkomst till dina personuppgifter.

 • Rätten att korrigera dina uppgifter

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få informationen rättad och uppdaterad. Om vi har delat dina uppgifter för någon tredje part kommer vi, där detta är möjligt, att informera dem om eventuella uppdateringar som du meddelar oss. Du kan uppdatera den personliga information vi har om dig genom att kontakta oss via någon av de kontaktuppgifter som finns i denna sekretesspolicy.

 • Rätten att radera dina uppgifter

Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att du blir bortglömd. Det finns ett begränsat antal situationer då du kan begära att uppgifterna tas bort, exempelvis där informationen inte längre behövs för det ändamål för vilket den ursprungligen samlades in eller om du har återkallat ditt samtycke till att vi behandlar den. Om du vill ha ytterligare information om rätten att radera uppgifter är det bara att kontakta oss. 

 • Rätten att begränsa behandling

Under vissa omständigheter har du även rätt att begränsa eller förhindra behandling av dina personuppgifter. Om du ber oss att sluta behandla dina personuppgifter kommer vi inte att behandla dem mer.

 • Rätten att överföra uppgifter

Om du vill flytta eller överföra dina personuppgifter till en annan organisation har du rätt att begära att de förs över.

 • Rätten att motsätta sig

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i situationer där vi förlitar oss på ett berättigat intresse och det finns en orsak till att du vill motsätta dig att vi behandlar uppgifterna på denna grund. Du har även rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter i samband med direktreklam.

Om du vill utnyttja någon av de rättigheter som beskrivs i sekretesspolicyn kan du när som helst göra detta genom att kontakta oss via e-post till privacy@bookatable.com.

Du hittar ytterligare information om dina rättigheter när det gäller skydd av personuppgifter hos Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

 1. Vad du kan göra om du är missnöjd

Vi är fast beslutna att skydda och respektera din integritet, men om du är missnöjd med hur vi samlar in eller behandlar dina uppgifter, eller om du bara vill ha ytterligare information om dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

 • Via e-post till privacy@bookatable.com; eller genom att
 • Skicka ett brev adresserat till Data Protection Officer, Bookatable Limited, 7 Soho Square, London, W1D 3QB, England.

Vi kommer att arbeta tillsammans med dig för att lösa eventuella problem och har som målsättning att besvara dina frågor så snart som möjligt. Du kan även skicka in ett klagomål till Datainspektionen – ytterligare information hittar du på www.datainspektionen.se.

 1. Om dataskydd

Bookatable har infört åtgärder för att skydda konfidentialiteten, säkerheten och integriteten kring dina personuppgifter. Endast de medarbetare och tjänsteleverantörer som behöver denna information och som har utbildats i efterlevnad av reglerna om konfidentialitet ges tillgång till dina personuppgifter.

På Bookatables kommersiella webbplatser kommer bankuppgifter att samlas in för att vi ska kunna tillhandahålla effektiva, lagenliga och säkra betalningsprocesser. Aktuella åtgärder kan vara SSL-kryptering (i avsikt att göra informationen oläslig för andra) under insamling eller överföring av konfidentiell information. Dessa uppgifter kommer enbart att användas för att genomföra betalningar över internet och kommer inte att sparas.

Bookatable ser till att dina personuppgifter inte ändras, skadas eller kan nås av någon obehörig tredje part.

 1. Ändringar i vår sekretesspolicy

Det kan hända att vi ändrar vår sekretesspolicy från tid till annan. Alla ändringar i denna policy som görs i framtiden kommer att publiceras på den här sidan. Om du har ett internetkonto hos oss kan det hända att vi informerar dig om eventuella förändringar via e-post eller i ditt konto nästa gång du loggar in.